17. 10. 2016

Roztoky – Ekospol: spor pokračuje

Roztoky u Prahy plánují omezit výstavbu v lokalitě Dubečnice, kde společnost Ekospol v ní už několik let plánuje stavbu domů. Město nechalo zpracovat regulační plán, protože se obává přílišného zatížení infrastruktury, developer bude požadovat náhradu škody.

Roztoky nyní mají asi 8000 obyvatel, územní plán bez regulace by mohl v budoucnu umožnit výstavbu pro až několik tisíc dalších obyvatel. Připravený regulační plán ale počítá s výstavbou bydlení přibližně jen pro 800 lidí. Ekospol zažaloval Roztoky kvůli zpoždění plánované výstavby zhruba 500 bytů v Dubečnici už loni – na pozemky Ekospolu město uvalilo přibližně před devíti lety stavební uzávěru. Soud městu nařídil, že musí do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku vypracovat regulační plán, nebo uzávěru zrušit. Regulační plán letos v září schválili roztočtí zastupitelé, teď se k němu mohou ještě vyjádřit úřady. Podle generálního ředitele Ekospolu Evžena Korce město zpracovalo regulační plán tak, že v části území, kde platný územní plán umožňuje bytovou výstavbu, bude možná pouze výstavba rodinných domů.

Roztoky připravují regulační plán i v části Žalov. Má zde vzniknout už třetí Park vědy, kombinace vědeckotechnologického centra a podnikatelského inkubátoru, s investorem město jedná o zmenšení výstavby. V rámci spolupráce investor, společnost Trigema, nabídl vybudovat na jednom z pozemků školu, která by městu pomohla vyřešit problémy s malou kapacitou roztocké základní školy.

ČTK