31. 3. 2017

SATPO: další emise dluhopisů

Během února letošního roku developerská skupina SATPO úspěšně emitovala dluhopisy v objemu 315 mil. Kč. Manažerem emise se stala mezinárodní investiční společnost WOOD & Company. Prostředky z emise dluhopisů budou použity na spolufinancování developerských projektů a na nákup a rekonstrukci existujících činžovních domů a to především v atraktivních pražských lokalitách.

Emise dluhopisů je logickým pokračováním několika úspěšných emisí dluhových instrumentů realizovaných na úrovni jednotlivých projektů v rámci skupiny SATPO. Tato emise je koncepčním nahrazením financování prostřednictvím většího počtu menších projektových dluhopisů a jejím cílem je zefektivnění a zpřehlednění financování skupiny SATPO.

SF/pb