4. 8. 2011

Sekyra Group k situaci kolem žižkovského nádraží

Na konci května 2011 rozhodl ministr kultury Jiří Besser o vrácení procesu vyhlášení části areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží kulturní památkou zpět památkářům svého ministerstva k přezkoumání. Nákladové nádraží tak zůstává v režimu předběžné ochrany. Definitivní rozhodnutí dosud nepadlo, Pražský magistrát ale nemůže vydat změnu územního plánu před rozhodnutím ministerstva.

Změna územního plánu, která se žižkovského nádraží týká, je součástí balíku celoměstsky významných změn, které město projednává odděleně od přípravy nového územního plánu. Část areálu byla koncem loňského roku vyhlášena kulturní památkou, ale proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání a nyní se jedná o jeho revizi. Pokud by nebyl status kulturní památky změněn, nemohla by být hlavní budova nádraží zbourána a nemohl by se uskutečnit projekt nové bytové výstavby pro 15 tisíc lidí v souladu s urbanistickým návrhem „Žižkov City“ společnosti Sekyra Group.

„Věříme, že dojde k rozhodnutí Ministerstva kultury včas, aby nebylo pořizování změny územního plánu přerušeno, je k tomu stále dostatek času“, řekl Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group. „Snažíme se s ministerstvem komunikovat, zpracováváme další možné varianty výstavby, jednáme o osobě nezávislého experta, který by historickou hodnotu budovy posoudil. Zatím ale o žádné variantě nebylo rozhodnuto. Z našeho pohledu má každá svá negativa.“ Varianta, kdy by byla zachována nádražní budova, by podle společnosti Sekyra Group zhoršila dopravní obslužnost této lokality. V místě budovy se totiž uvažuje o prodloužení Olšanské ulice, na kterou by měla navázat Jarovská spojka.