10. 12. 2015

SFRB: 300 milionů na nájemní byty

Sněmovna schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na příští rok. Fond bude hospodařit s celkovými výdaji 2,32 mld. Kč. Z toho 1,06 miliardy je určeno na nízkoúročené úvěry – ty SFRB poskytuje na rekonstrukce, modernizace a zateplování bytových domů. Půjčku mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby a také města či obce. Na nízkoúročené úvěry pro výstavbu nájemních bytů je určeno 300 milionů korun.