28. 3. 2017

SFRB loni ušetřil

Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) loni dosáhly 1,4 mld. Kč, a byly tak o 38 % nižší, než plánoval rozpočet. Podle fondu bylo hlavním důvodem poklesu pomalejší čerpání poskytnutých úvěrů. Kromě pomalejšího čerpání úvěrů způsobilo nižší výdaje i to, že se loni v Česku nestala žádná živelní pohroma, kdy fond poskytuje peníze na opravy bytů kvůli poškození. „Dalšími důvody byly nižší objem vyplacených dotací a také výrazné úspory v oblasti výdajů na správu fondu a výdajů spojených s realizací programů,“ píše se ve výroční zprávě.

Letos fond hospodaří s výdaji 2,14 miliardy a s příjmy 917 milionů korun. Miliarda korun je určena na nízkoúročené úvěry fyzickým i právnickým osobám na stavbu nájemních bytů, případně na opravy a modernizace bydlení.

ČTK