21. 5. 2019

Skanska Reality: mobilní aplikace pro Port Karolína

Společnost Skanska Reality ve spolupráci se společností Sharry Europe vyvinula pro jeden ze svých rezidenčních projektů – Port Karolina – speciální mobilní aplikaci.  Ta obyvatelům usnadní orientaci v novém domově a nové čtvrti pomocí mnoha funkcí. Nová aplikace, vyvinutá speciálně pro tento rezidenční projekt, nahrazuje zastaralé on-line platformy, které společenství vlastníků jednotek (SVJ) mnohdy využívají. Jedním stiskem tlačítka na mobilním telefonu najdou rezidenti v aplikaci například zprávy od SVJ a správce budovy, meteorologické výstrahy, tipy na zajímavé akce v okolí, virtuální nástěnku s možností přidat vzkaz pro sousedy, odjezdy a příjezdy MHD, možnost koupit SMS jízdenku a v neposlední řadě lze prostřednictvím aplikace nahlásit závady v objektu.

„Jedná se o pilotní projekt, na kterém si ověříme, že o tento druh moderní platformy je zájem, a je tím nejlepším řešením pro naše klienty či budoucí nájemníky. Pokud se aplikace osvědčí a bude využívána, stane se standardním nástrojem u našich dalších plánovaných projektů. Momentálně připravujeme verzi 2.0 pro projekt Čtvrť Emila Kolbena,“ řekl Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality.

SF/pb