25. 6. 2013

Slovensko čeká obrat v příštím roce

Slovenské stavební firmy očekávají, že rok 2013 bude posledním rokem krize a v příštím roce již očekávají stabilizaci, případně velice mírný růst produkce. Sektor by podle predikcí ředitelů měl klesnout v tomto roce ještě o 4,3 %, ale příští rok by již mělo dojít k stabilizaci a případně i mírnému růstu (o 1 %).

Z názorů slovenského stavbařského managementu, které zmapovala poslední Kvartální analýza slovenského stavebnictví, vyplývá, že hodně nadějí si celý sektor spojuje s přislíbenou pomocí státu ve výši 8 mld. eur, které by měly směřovat hlavně do dopravní infrastruktury. Právě na velké dopravní projekty stavební firmy čekají. „Trh je v očekávání avizovaných velkých projektů do infrastruktury. Pokud by se rozběhly aspoň na 70 – 80 % nejpozději do jednoho roku, znamenalo by to poměrně prudký nárůst,“ říká Magdalena Dobišová ze Skanska SK.

Naopak v České republice jsou vyhlídky vývoje stavebního trhu stále negativní a výsledky posledního výzkumu ukázaly navíc očekávání dalšího zhoršování situace. Od svého produkčního vrcholu v roce 2008 české stavebnictví kleslo již o přibližně pětinu, slovenské o více než čtvrtinu.