31. 3. 2011

Stavební skupině EUROVIA CS pomáhá působení na Slovensku

Konsolidovaný obrat Skupiny EUROVIA CS v roce 2010 dosáhl 27,6 miliardy korun, když v roce 2010 činil 24,5 miliardy korun. Hospodářský výsledek po zdanění činil podle mezinárodních standardů 1,3 miliardy korun (v roce 2010 pak 862,9 milionů korun). Ke konci roku 2010 skupina zaměstnávala 3806 lidí.

„I přes zdánlivě pozitivní výsledky, za které jsme samozřejmě v nynější době velmi vděčni, je nutné podívat se hlouběji za tato čísla. Struktura dosažených výkonů ukazuje především na úspěšnou realizaci PPP projektu na Slovensku,“ upozornil Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS, na situaci s omezením investic do dopravní infrastruktury v České republice. Stejně jako ostatním stavebním společnostem, i skupině EUROVIA CS od roku 2010 klesá zásoba zakázek. Výhled na rok 2011 příliš zlepšení neslibuje.

Díky slovenskému PPP projektu, který zahrnuje výstavbu 52 km rychlostní komunikace R1, dominovaly s 56 % skladbě zakázek silniční stavby. Kolejové stavby se na skladbě zakázek podílely 20% a mosty 16%. „V minulém roce jsme mimo jiné vyhráli zakázku na optimalizaci trati v úseku Kraków Biežanow – Wieliczka Rynek v celkové hodnotě zhruba 400 milionů korun v Polsku, kterou postavíme metodou Design & Build,“ doplňuje Borovka. Zásadním projektem ale zůstává PPP R1 na Slovensku, jehož dokončení je plánováno na podzim letošního roku.