22. 7. 2014

Takřka každá druhá firma se potýká se zpronevěrou

Poradenská společnost KPMG se zaměřila na vyhodnocení efektivity řízení rizik podvodného jednání ve stovce společností regionu střední a východní Evropy (CEE). Největším problémem, který řeší téměř každá druhá firma, je zpronevěra neboli krádež majetku. Více než třetina se pak potýká se střetem zájmů. Z průzkumu vyplývá, že firemní opatření na detekci a prevenci těchto jednání jsou nedostatečná a neefektivní. Průzkum mezi více než stovkou společností ve střední a východní Evropě, který v průběhu dvou let posuzoval účinnost řízení rizik podvodného jednání, přinesl zajímavá zjištění. Nejčastějším přečinem, s nímž se potýká 40 % firem, je zpronevěra majetku. Mezi časté problémy patří také střet zájmů a využívání nezákonných výhod, s nimiž se již setkalo 37 % firem. Hojně se objevuje také korupce, nepotismus a klientelismus či nedovolené využívání majetku společnosti.