10. 2. 2015

Účinnost PSP? Září nebo leden 2016!

„Můj návrh, který rada města projedná v nejbližší době, tedy možná už 10. února, počítá s tím, že v účinnost by PSP mohly vstoupit buď v září tohoto roku nebo až v lednu roku příštího – to záleží na tom, zda-li bude nutná notifikace předpisu unijními orgány,“ rýsuje budoucnost Pražských stavebních předpisů Matěj Stropnický. Ten byl jako první náměstek pražské primátorky odpovědný za územní plánování a rozvoj pověřen novelizací PSP, a to poté co rada zamítla možnost jejich technické novelizace a poté, co platnost PSP pozastavilo ministerstvo pro místní rozvoj.

„De facto budou PSP ze zhruba 80 % zachovány. Můj návrh zadání, který ovšem musí schválit rada města, počítá se změnami v několika oblastech. Jde o výškovou regulaci výstavby a rovněž regulaci venkovní reklamy, vedle toho počítám se změnami v oblasti parkingu a ve sféře úspor energie, konkrétně by mělo jít o posílení využívání zdrojů obnovitelné energie,“ říká M. Stropnický na margo plánovaných úprav PSP. Jeho vize také počítá s tím, že novelu bude zpracovávat Institut plánování rozvoje (IPR). Hlavní roli v celém procesu ale mají mít pracovní a konzultační skupina, jejichž činnost by podle Stropnického návrhu měl řídit právník František Korbel. Vedle něj by jejich členy měly být mj. architekti Hnilička, Tichý a Tittl, prezidentka ARTN Zdenka Klapalová a prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Pro harmonogram tedy zůstává klíčovým problémem případná notifikace PSP v Bruselu. Bývalý ředitel IPR-u Tomáš Ctibor se v rozhovoru pro SF v minulém roce tohoto problému také dotkl: „My jsme to zkoumali – a zatím se stavební předpisy v Bruselu notifikovaly jen v jednom jediném případě. Notifikují se totiž výrobky, produkty, nikoli předpisy. Navíc jsou notifikace povinné jen pro celostátní normy, zatímco PSP pochopitelně platí jen v Praze.“ Odpověď na Stropnického dotaz do Bruselu stran notifikace by měla přijít do tří týdnů.