25. 10. 2012

ÚZSVM spouští CRABa

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokončuje přípravu Centrálního registru administrativních budov (CRAB). Plná verze registru bude spuštěna 28. října. Konečná cena projektu dosáhla částky 255 mil. Kč, pasportizace administrativních budov byla dokončena u všech 270 objektů zahrnutých do projektu.

V České republice v současnosti spravuje svůj majetek přes 670 státních institucí, společná pravidla pro evidenci státního majetku ale dosud neexistovala. CRAB by měl tuto situaci vyřešit. Registr CRAB také představuje jednotné místo pro transparentní obchod. Zbytný státní majetek bude nabídnut veřejnosti, která si jej bude moci prohlédnout přehledně na jednom místě – na CRABu.