12. 1. 2012

Vídeň: Architektura v zrcadle současné umělecké fotografie

Vídeňské Muzeum užitého umění MAK se až do 22. dubna zabývá současnou uměleckou fotografií a jejím působením na pochopení architektury. Výstava „ENVISIONING BUILDINGS – Reflecting Architecture in Contemporary Art Photography“ představuje vzájemné ovlivňování obou uměleckých oblastí. Expozice přibližuje v první řadě díla významných současných umělců, kteří skrze své fotografie dokázali v posledních letech změnit úhel pohledu a hodnoty fotografie.

Pozornost se obrací na kultovní stavby architektů 20. a 21. století. Jsou to Frank Lloyd Wright, Erich Mendelsohn, Berthold Lubetkin, skupina Tecton Group, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Philip Johnson a Ernst Plischke, jakož i soudobí architekti Frank O. Gehry, Herzog & de Meuron, Kenzo Tange a Peter Zumthor. Vedle zmíněných architektů přisuzuje tato výstava velký význam Rudolphu M. Schindlerovi, kterého s MAKem spojuje dlouhé zvláštní pouto. To vedlo jednak k založení centra „MAK Center for Art and Architecture“ v Los Angeles, jednak k založení programů a stipendií „MAK-Schindler-Stipendiatenpro­gramms“ v Mackey Apartments, kde se inspirovala například Candida Höfer nebo Hiroshi Sugimoto. Expozice má osm tématických okruhů – restaurování, reanimace, bydlení, utopické vize, dekonstrukce, fragmentování, kritická a systémová analýza. Dotýká se tak diskursů relevantních pro oblast umělecké fotografie ale i architektury. Výstava tak nabízí široké spektrum podnětů a otázek pro zájemce o architekturu a design a potvrzuje interdisciplinární směřování vídeňského MAKu.

id20582-07-joachimkoester-thekantwalks2­.jpgid20582-10-wernerfeiersinger-maison-planeix.jpgid20582-15-thomasstruth.jpg
id20582-16-johnmassey.jpgid20582-26-ausstellungsan­sicht.jpg

Na výstavě se představí umělci z celého světa: Sabine Bitter & Helmut Weber (AT), Mladen Bizumić (NZ/AT), José Davila (MX), Werner Feiersinger (AT), Andreas Fogarasi (AT/HU), Cyprien Gaillard (FR), Andreas Gursky (DE), Gavin Hipkins (NZ), Candida Höfer (DE), Geoff Kleem (AU), Joachim Koester (DK), Luisa Lambri (IT/ US), Thomas Locher (DE), Marko Lulić (AT), Dorit Margreiter (AT), John Massey (CA), Maix Mayer (DE), Sarah Morris (UK/US), Warren Neidich (US/DE), Sandra Peters (DE), Pia Rönicke (DK), Thomas Ruff (DE), Allan Sekula (US), Thomas Struth (DE), Hiroshi Sugimoto (JP/US), James Welling (US), Jane & Louise Wilson (UK), a Tobias Zielony (DE).

Kde? výstavní hala ve vídeňském MAKu, Weiskirchnerstraße 3, Vídeň 1, www.mak.at

Zdroj: MAK

Copyright:

[3] Candida Höfer, „Zoologischer Garten London III 1992“, 1992 © Candida Höfer, Cologne VBK, Wien 2011; courtesy of the artist

[7] Joachim Koester, „The Kant Walks #2“, 2003–2004 © Joachim Koester; courtesy Sammlung Verbund, Wien

[10] Werner Feiersinger, „Ohne Titel (Le Corbusier, Maison Planeix, Paris)“, 2007 © Werner Feiersinger; courtesy Galerie Martin Janda, Wien

[15] James Welling, „8067“, 2008 © James Welling; courtesy Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder

[16] John Massey, „Action in chains“ rom the series „Phantoms of the Modern“, 2004 © John Massey; courtesy David Daniels + Kate Alexander Daniels, Toronto, Canada

[26] Exhibition View, 2011 Envisioning Buildings: Reflecting Architecture in Contemporary Art Photography MAK Exhibition Hall, 7.12.2011–22.4.2012 Gavin Hipkins, „The Habitat“, 2000 © Wolfgang Woessner/MAK