2. 4. 2012

Vídeň: Hands-On Urbanism 1850-2012

V centru Architektury AzW právě probíhá unikátní výstava, která se zabývá zelení a zemědělským prostorem ve městech. Kurátorka Elke Krasny prezentuje historické a současné příklady rozvoje města zdola. Předkládá přehled samostatně organizovaných, kolektivních, neformálních hnutí a současně i míst, která takto i díky nim vznikají. Výstava představuje jiný příběh urbanity, který pokládá naléhavou otázku týkající se zodpovědnosti architektů a urbanistů o zacházení se zdroji a přírodním bohatstvím. Co je možné se z tohoto příběhu naučit a jak jednají v těchto procesech architekti? Autorka výstavy prezentuje příklady z Vídně, Berlína, Lipska, Brém, Paříže či Istanbulu, ale i z Chicaga a New Yorku nebo dokonce z dalekého Hongkongu, Porta Alegre, Havany a Quita.

id21027-02.jpgid21027-03.jpgid21027-04.jpg
id21027-05.jpgid21027-06.jpgid21027-07.jpg
id21027-08.jpg

Příklady z Vídně dosahují až na počátek 20. století. Zahrádky vznikaly v době první světové války v v místě zvaném Schmelz jako válečné zeleninové zahrady, tato oblast je dnes největší zahrádkářskou kolonií střední Evropy. Charakteristické je také budování sídlištních domků. Již od roku 1918 se obyvatelé sídlišť a zahrádkáři postupně organizovali do družstev. K zajímavým současným projektům patří Recycle-Garten realizovaný skupinou umělců Cabula6. Ta se ujala v roce 2009 ohrožené oblasti Macondo, do které od roku 1956 směřovali uprchlíci z různých zemí a založili zde neformální zahradní kulturu.

id21027-09Výstavu doprovází kniha „Hands-On Urbanism 1850–2012. Vom Recht auf Grün“, vydaná v nakladatelství Turia + Kant.

15. března – 25. června 2012 Architek­turzentrum Wien – MuseumsQuartier Museumplatz 1, Vídeň

Zdroj: Az W

Fotografie: 1 – Sídliště domků Rosenhügel ve Vídni © Archiv der :ah! Siedlung Rosenhügel 2 – La Quebrada Navarro, neformální sídliště a zemědělství v roklinách v Quitu © Catherine Venart 3 – Budoucnost oblasti Schmelz, zahrádkářské kolonie ve Vídni 4 – Macondo, Sousedská zahrada und Recycle-Garten ve vesnici pro urpchlíky ve Vídni © Elke Krasny 5 – Liz Christy, Community Garden, New York © Donald Loggins 6 – Organopónicos Populares (Urban Community Gardens) v Cienfuegos, Kuba © Bohn&Viljoen Architects 7 – Hala pro zhodnocení odpadu, Centro do Triagem da Vila Pinto, Brasilien © Fernando Freitas Fuão 8 – Výstava „Hands-On Urbanism 1850 – 2012. Vom Recht auf Grün“ © Pez Hejduk 9 – „Zahrada princezen“, mobilní městské zemědělství v Berlíně © Elke Krasny