26. 7. 2012

Vláda hledá smír s s CTP

Vláda schválila návrh, který má vést k ukončení sporů mezi Českem a developerskou skupinou CTP. Společnost žaluje Česko v přepočtu nejméně o 2,2 mld. Kč kvůli postupu Pozemkového fondu České republiky v roce 2005 při prodeji pozemků na Tachovsku poblíž dálnice D5. Firma tvrdí, že ji stát tehdy poškodil. V roce 2005 získal pozemky v Ostrově u Tachova v rámci restitucí od Pozemkového fondu ČR (PF) Karel Wimětal, od něhož je následně získala CTP. Smlouvy, na jejichž základě fond půdu na Wimětala převedl, však byly o dva roky později soudem zneplatněny na základě žalob iniciovaných fondem. Developer v době, kdy byl zapsán jako vlastník, vystavil na pozemcích logistický areál. Po zneplatnění převodu přišel o vlastnictví pozemků pod svými budovami, čímž se cítí poškozen. Navrhované smírné řešení sporu předpokládá uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF do příslušnosti ministerstva financí jako správce státního majetku. To následně bezúplatně převede pozemky na společnosti patřící do skupiny CTP. Všechny strany sporu pak uzavřou smlouvu o narovnání.