12. 10. 2015

Vláda: na programu je opět sociální bydlení

Vláda se v pondělí po téměř čtyřech měsících vrátí k projednávání koncepce sociálního bydlení, kterou vytvořilo ministerstvo práce. Návrh počítá se třemi stupni bydlení pro potřebné – s krizovým bydlením, sociálními byty a dostupnými byty. Jejich fond by měla vytvořit obec. Jaké procento z bytů na jejím území by do něj mělo ale patřit, dokument neurčuje. Vládní strany se na koncepci dosud nedohodly. Přepracování návrhu žádal svaz měst a obcí. Výhrady měla i opozice. „Vyloučeno je, aby rodiny s dětmi žily v nevyhovujících bytových podmínkách. Počet lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či v sociálně vyloučených lokalitách by se měl výrazně snižovat,“ uvedli autoři koncepce. Podle nich by díky sociálnímu bydlení mělo ubýt i těch, kteří za bydlení vydávají „nepřiměřeně vysokou část příjmů“. Z koncepce má vycházet zákon o sociálním bydlení, který měl podle plánu začít platit od roku 2017. Podle návrhu by byly potřeba ročně po dvě desetiletí investice 14,6 mld. Kč.