30. 7. 2015

Vláda odmítla bezplatné vynětí půdy pro bytovou výstavbu

Sobotkův kabinet odmítnul návrh skupiny poslanců z klubu TOP 09 a Starostů, aby se u některých pozemků pro bytovou výstavbu nemuselo platit za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Zrušení poplatků by se podle předlohy týkalo případů, kdy na pozemcích umožňují bytovou výstavbu územní plány. Poplatky by podle předlohy neodváděly ani kraje a obce při výstavbě silnic, osvobozeny by byly i veřejně prospěšné stavby, tedy třeba školy nebo hřiště. U staveb pozemních komunikací by poplatek hradil stát, naproti tomu kraje a obce by ho platit musely. U staveb pro bydlení by podle návrhu nebyl nutný ani úřední souhlas s vynětím pozemku z půdního fondu, čímž by se výstavba rodinných domů podle předkladatelů usnadnila. Poslankyně z klubu TOP 09 a Starostů Věra Kovářová již dříve uvedla, že poplatek za vynětí z fondu může dosáhnout až 1 500 korun za metr čtvereční, a může tedy převýšit cenu metru čtverečního pozemku. Vláda ale ve svém stanovisku stanoviska konstatuje, že rozsáhlé plošné vyjmutí určité oblasti znamená vedle osvobození od poplatků i to, že takový zábor nebude veřejná správa posuzovat ani z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Pod navrhovaná ustanovení by podle vlády spadaly veškeré záměry realizované pro bydlení, tedy nejen rodinné domy. Na plochách pro bydlení se totiž počítá i s rekreací a jsou tam zařazovány také plochy veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Takto rozsáhlé plošné vyjmutí určité oblasti z posouzení dotčení veřejného zájmu vláda považuje za neopodstatněné a z hlediska ochrany zemědělské půdy za nežádoucí, stojí v materiálu. Vláda také uvádí, že návrh je jen obtížně slučitelný s právem EU, protože osvobození od odvodů představuje veřejnou podporu, kterou upravuje unijní právo. Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci.