15. 1. 2015

Vláda schválila Politiku architektury a stavební kultury

Vláda schválila dokument „Politika architektury a stavební kultury ČR“, který má podpořit rozvoj architektury a tím i zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Jde o strategický dokument s celostátní působností, který se věnuje třem základním oblastem: krajina a sídla, stavby a vzdělávání, osvěta a výzkum. Materiál shrnuje dosavadní analýzy, popisuje základní pojmy, sumarizuje relevantní dokumenty a související právní předpisy a zejména definuje vizi a určuje témata a cíle, kterým je třeba se věnovat, včetně termínů pro splnění.

„Přijetím tohoto dokumentu chceme splatit dluh, jenž máme k prostředí vytvářenému výstavbou, které má na kvalitu našeho života přímý vliv a které bylo dlouhou dobu zanedbáváno. Zároveň se zařadíme po bok vyspělých evropských států, kde již obdobný dokument existuje,“ prohlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Naplnění jednotlivých cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky by podle MMR mělo vést ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru a harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, s respektem k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice. (Dokument je k dispozici na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj.)