15. 1. 2013

Vlastníci firem zůstávají v anonymitě

Více než polovina českých akciových společností má listinné akcie na majitele, což skutečným vlastníkům firem umožňuje zůstat v anonymitě – to vyplývá z průzkumu struktury tuzemských akciových společností podle podoby a formy vydaných akcií, kterou zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA). „Z analýzy, která porovnala strukturu tuzemských akciových společností podle podoby a formy vydaných akcií v prosinci 2012 vyplývá, že podnikatelé nepodlehli obavám ze zákazu listinných akcií na majitele a negativní společenské objednávce, a stejně jako v předchozích letech preferují anonymní akcie zejména díky snadné převoditelnosti, nízkým administrativním a finančním nákladům, stejně jako možnosti skrýt skutečné vlastníky,“ komentuje výsledky studie analytička agentury ČEKIA, Petra Štěpánová s tím, že anonymní akcie jsou často spojovány s korupčním jednáním a praním špinavých peněz.

Více než 96 % (24 151) akciových společností registrovaných v České republice vydalo akcie v listinné podobě. Nadpoloviční většina majitelů firem preferuje anonymní vlastnictví – 53,5 % (13 411) tuzemských akciových společností má listinné akcie na majitele (doručitele), které skutečným vlastníkům umožňují zůstat v anonymitě, zatímco 42 % (10 459) listinné akcie na jméno. Zaknihované akcie v České republice vydalo méně než 5 % akciových společností. Zpravidla se jedná o firmy, které se zúčastnily kuponové privatizace nebo později vstoupily na burzovní či mimoburzovní trh.