24. 2. 2016

Vychází nové číslo časopisu Era 21 – 1/2016

Osvobozený prostor Petra Hlaváčková

Tématy prvního čísla roku 2016 jsou architektura a plánování města ve vztahu ke specifickým potřebám žen a mužů. Jejich reflexe může pomoci vytvářet osvobozený veřejný prostor. Nebudeme se však věnovat velkým urbanistickým zásahům do krajiny či města bez vztahu ke každodennosti. Ukážeme malé proměny s velkým dosahem a představíme přístupy, které vedou k vytvoření prostředí příjemného pro různé uživatele s různými požadavky. Jak ulehčit pohyb po městě osobě pečující a zároveň pracující? Jak navrhnout park, který by mohly využívat všechny věkové, genderové i sociální skupiny? Co může ženám žijícím na předměstí přinést Nový urbanismus?

Nejde nám však jen o osvobození fyzického prostoru města, ale i veřejné rozhodovací a profesní sféry v oblasti architektury a plánování. Zde je v současnosti méně žen, a jejich cenné zkušenosti a názory tak nejsou dostatečně slyšet. Otázkou je, jak docílit jejich většího zastoupení ve vedoucích pozicích anebo v architektonických soutěžích, a také to, jestli jsou tyto hierarchické struktury často založené na meritokracii vůbec lákavé. A nabízejí ženám a mužům dostatek možností skloubit rodinný a profesní život?

V historii feministického hnutí můžeme najít mnoho inspirace k proměně klasických institucionálních modelů. Projevuje se také ve struktuře a zaměření některých ženských profesních organizací pro architekturu a urbanismus. Jejich principy jsou založeny na spolupráci v týmu spíše než na hierarchizaci a autoritách, upřednostňují zplnomocňování před mocí, mezioborovost před vymezením disciplín, kritickou teorii před heroickými dějinami umění a sociální přínos architektury před čistotou stylu. Důležitým tématem je také sociální (ne biologická) podmíněnost genderových rolí ve společnosti.

Město je místo proměny a pružnosti forem a s ním spojená politika péče se týká prostorových i tělesných projevů. A tato hlediska umožňují reflektovat rozdílným způsobem životy žen a mužů různého věku a sociálního postavení.