2. 11. 2016

Vychází nové číslo časopisu Era 21 – 5/2016

Městský architekt

Zuzana Morávková

Téma městského architekta nám v hlavě leží již delší dobu. Posledním impulzem byl letošní rok, kdy v našem domovském Brně vyvrcholila debata o obnovení kanceláře architekta města a kdy dlouholetý kolega Marek Kuchta opustil redakční řady, aby se stal městským architektem v Hranicích.

Pominu-li dění na pražském Institutu plánování a rozvoje v posledních měsících, činnost městských architektů se dostává do centra pozornosti v řadě českých měst hledajících svou identitu. Městům mnohdy chybějí udržitelné koncepce rozvoje, sílí v nich poptávka po kvalitních veřejných prostranstvích a kvalitních stavbách veřejné vybavenosti. Přestože není pozice městského architekta upravena žádným obecně závazným právním předpisem ani jiným profesním dokumentem a není podporována ani na vládní úrovni, v současné době ji v různých formách využívá kolem devadesáti českých a moravských měst a obcí a zdá se, že jejich počet bude narůstat.

ERA21 se rozhodla přispět do diskuze tímto číslem, ve kterém jsme se zaměřili na města malé a střední velikosti. Hlavní město Prahu jsme z našeho průzkumu záměrně vynechali; sama o sobě by problematika IPR vydala na celé jedno číslo a je zřejmé, že pro objektivní zhodnocení činnosti instituce chybí potřebný odstup. Města, která jsme do čísla vybrali, se vzájemně liší – svou velikostí, historií, prostorovou a funkční strukturou i socioekonomickým vývojem, liší se délkou působení městského architekta i rozsahem jeho činnosti. Každé má svá specifika. Zajímaly nás především zkušenosti městských architektů, ale také to, jak spolupráci hodnotí představitelé města. Pátrali jsme po konkrétních výsledcích této spolupráce, jakkoli je pochopitelné, že nepřicházejí ze dne na den. Ptali jsme se i po problémech, které v průběhu mohou nastat. Vyzpovídali jsme deset architektů působících v jedenácti českých a moravských městech a jednoho zástupce ze Slovenska. Dotkli jsme se úlohy architekta v rámci větších územně samosprávných celků a podnikli také historický exkurz pojednávající o proměně role městského architekta na příkladech Prahy, Brna a Hradce Králové.

ERA21 #05/2016 má ambici být městům vodítkem, jak a proč spolupracovat s městským architektem, a architektům motivací, jak přispět k udržitelnému rozvoji sídel.