14. 4. 2014

Vychází nové číslo časopisu ERA21 – 2/2014


Směr AMS-CPH-WIE-ZRH

Marcela Steinbachová

Proleťte se s námi Amsterodamem, Kodaní, Vídní a Curychem, městy, která se pravidelně umisťují na předních příčkách mezinárodního hodnocení kvality života. Možná nám v určitých momentech mohou připomínat i naše prostředí. V čem jsou výjimečná? Čím nás mohou inspirovat v plánování a architektuře? Snaží se promyšlenými kroky, krátkodobými i dlouhodobými vizemi pro své obyvatele i pro nově příchozí vytvářet životní prostředí odpovídající požadavkům dnešní doby, podporují atraktivitu města jak pro investory, tak pro nositele myšlenek a vlévají městu čerstvou krev do žil.

Liší se od sebe nejen svými geografickými podmínkami či historií, ale také tím, jak řekl Christian Norbert Schulz, co shromažďují. Pokusíme se ukázat, jakým způsobem se tato města snaží budovat umělé, člověkem vytvářené prostředí skrze konkrétní městotvorné projekty, ať už z hlediska strategického plánování, komunikací s veřejností, nebo konkrétními činy. Představíme vybrané projekty architektury či urbanismu v centrech, v bývalých industriálních územích či na okrajích, kterými se města pokoušejí pokračovat ve svém příběhu. Odklánějí se od automobilové dopravy, zahušťují centra i vzdálenější čtvrti, budují nová dopravní spojení, ale zabývají se i nočním osvětlením svých měst. Vydejme se jako Marco Polo na průzkum těchto měst, nahlédněme pod pokličku oficiálním představitelům a místním architektům. Hledejme, jakou inspiraci lze přenést k nám, kde jsou naše rezervy. Některé projekty nám budou povědomé, možná budou vyjadřovat naše sny či přání a přijdou nám samozřejmé, jinde si budeme muset najít svou vlastní cestu.