31. 5. 2012

Vychází nové číslo časopisu ERA21 – 3/2012

Na redakčním stole přistává další z desítek pozvánek na konference o udržitelné architektuře. Název ARKOS FORUM mnoho nenapovídá. Pohled do programu však slibuje Frédérica Druota a jeho pařížské spolupráce s Lacaton & Vassal na rekonstrukcích objektů sociálního bydlení. To je jistota. Nakonec je ale vše jinak. Úvodní strhující prezentace architektky Jany Revedin, zakladatelky Globální ceny za udržitelnou architekturu, dává zapomenout na vše ostatní. Otevírá totiž před námi zcela jiný svět. Třetí svět. Vážení čtenáři, vážené čtenářky, inspirativní čtení vám přeje Osamu Okamura, šéfredaktor

Architektura pro společnost proměny: udržitelná, mezioborová, participativní

Jana Revedin

Princip udržitelnosti, Nachhaltigkeit, pochází ze saského lesnictví sedmnáctého století, kde označoval přístup ke správě a využívání lesů, který zaručoval biologickou rozmanitost, produktivitu, vitalitu a schopnost regenerace způsobem, jenž neohrožoval žádný z ekosystémů.(1) Tento výborný leitmotiv v praxi znamená: nekácet víc stromů, než může současně opět vyrůst. Slovy architekta: neinvestovat více stavebních nákladů a moderní technologie, než je pro záměr nezbytné, raději investovat mezioborové kritické porozumění!

Udržitelný přístup k architektuře hledá podobně proces, nikoli produkty. Jde mu o obsah, nikoli o formy. Jde v něm o kladení otázek a naslouchání místu a potřebám naší společnosti ve stadiu proměny – a v ohrožení. Pohromy způsobené neurvalým využíváním naší planety a demografický růst vedou k největší migraci do megalopolí v dějinách. Příští generace architektů, kterou my, učitelé, v Evropě vychováváme, bude muset reagovat na nové úkoly na hony vzdálené dekadentní hvězdné přitažlivosti a nedosažitelným západním nízkoenergetickým standardům. Musíme zajistit přístřeší, naději a bezpečí analýzou míst skrze lidské životy, kterými jsou zabydleny. Pomocí pokorné a dlouhodobé urbánní akupunktury budující skutečné vztahy s obyvateli můžeme dosáhnout reálného pokroku ve vzájemné spolupráci a konečně obrátit list od koloniální westernizace těch Druhých.(2)

(1) Marie-Hélène Contal, Jana Revedin: Sustainable Design II: Towards a New Ethics for Architecture and the City (Udržitelný design II: Směřování k nové etice pro architekturu a pro město), Arles, 2011. (2) Jana Revedin: Architecture in the Making: The gau:di European Student competition on Sustainable Architecture 2006–2012 (Architektura ve zrodu: Evropská studentská soutěž v udržitelné architektuře gau:di), Paříž, 2012.