14. 9. 2011

Vychází nové číslo časopisu ERA21 – 4/2011


„Kouzelníci“ v praxi

Karel Honzík

„Získávání zadávek se podobalo nejsložitějším námluvám, piklům ctitelů, kteří se dvoří vzácné krasavici.“

V polovině let dvacátých jsme stáli před bránou vysoké školy, v kapse inženýrský diplom, a kladli jsme si otázku: „A co teď?“ Byl konec snům a vstupovali jsme na pole takřečené praxe s úpěnlivým přáním najít objednavatele a vtělit puristicko-poetistické koncepty do prováděcích plánů.

Málokomu z kamarádů se podařilo najít hned po opuštění školy zákazníka a pracovat na reálných plánech. A dovést takový projekt až k realizaci, to už byl opravdu případ výjimečný. Nezbývalo nic jiného, než bloudit za prací, navštěvovat úřady, prosit příbuzné a známé o přímluvy. Marně. Když se už našel takový vytoužený objednavatel, nastávala další otázka: je ochoten přijmout moderní návrh? Ve většině případů to byli lidé ostražití: „Jakže, rovnou střechu? Veliká okna? Konstrukce ze železobetonu?“ Každý stavebník měl hned kolem sebe plno obětavých rádců, kteří pomalu podrývali autoritu mladého architekta.

Najednou se ukázalo, že je nutno rozvíjet novou dovednost, totiž výmluvnost. Kde byly představy o novém kouzelném prostředí? O architektuře s velkým A? Nyní bylo nutno cvičit spíše pohotovost ve slovním souboji, bavit zákazníka, jeho rodinu, pana referenta úřadu. Architekti navrhovali místo budov gratulace ke všem příležitostem. Umrtvující činnost. Získávání zadávek a práce se podobalo nejsložitějším námluvám, piklům ctitelů, kteří se dvoří vzácné krasavici.

Z textu: Karel Honzík, Ze života avantgardy. Československý spisovatel, Praha 1963. Redakčně kráceno.

Karel Honzík (1900–1966) byl český architekt, teoretik architektury, návrhář nábytku, autor odborných publikací i sci-fi knih.