18. 9. 2018

Výdaje SFRB mají vzrůst o čtvrtinu

Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na příští rok mají vzrůst meziročně zhruba o čtvrtinu na 2,73 mld. Kč. Počítá s tím návrh ministerstva pro místní rozvoj, který ve středu projedná vláda. U výdajů připadne největší část na úvěry fyzickým a právnickým osobám, a to 1,6 mld. Kč. Druhá největší položka se týká výplaty úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 až 2010, celkem jde o 717 mil. Kč. „V roce 2019 bude fond poskytovat podpory formou nízkoúročených úvěrů, a to na výstavbu nájemních bytů, opravy a modernizace objektů bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelní pohromou, dofinancování programu regenerace veřejných prostranství podporovaných z dotací a na modernizaci nebo pořízení obydlí pro mladé prostřednictvím nového nařízení vlády,“ uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj.

SFRB shromažďuje peníze určené na podporu bydlení. Hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů. Návrh ministerstva pro místní rozvoj, pod které fond spadá, počítá s tím, že by měl ke stávajícím aktivitám přidat například oblast udržitelného rozvoje měst nebo cestovního ruchu. Měl by se také přejmenovat na Státní fond pro podporu investic (SFPI).

ČTK