19. 2. 2014

Výstaviště: schválena koncepce přestavby

Vedení Prahy schválilo koncepci přestavby areálu holešovického Výstaviště. Rekonstrukce by se měla dotknout cest uvnitř areálu, okolí i celkového vnitřního uspořádání. Materiál musí schválit ještě zastupitelé. Od příštího roku bude areál spravovat městská firma Rozvojové projekty Praha, nyní jej má v nájmu společnost Incheba. V obecné rovině chce Praha na Výstavišti zkombinovat provozy a aktivity, které budou generovat příjmy, s aktivitami, jejichž provoz bude naplňovat společenské, kulturní, rekreační, sportovní, vzdělávací a jiné potřeby občanů a návštěvníků Prahy. Koncepce vychází z toho, že jižní část areálu směrem do Holešovic zahrnuje památky, které budou rekonstruovány, a to včetně vyhořelého Průmyslového paláce. V severní části žádné nové stavby vznikat nemají, jde totiž z větší části o záplavové území, kde stálé stavby být ani nemohou. Tato část by měla sloužit například pro pořádání festivalů. Na trati z Prahy do Kladna má u Výstaviště také vzniknout nová zastávka.