17. 10. 2017

Pavel Richter, MČ Praha 5: Projekt Smíchov City vítáme

Město musí žít a rozvíjet se. Myšlenka, že už všechno stojí a že město žádný rozvoj ani výstavbu nepotřebuje, je naprosto chybná! – říká Pavel Richter, starosta Městské části Praha 5. Právě tady se konečně hnuly ledy a v dohledné době snad bude odstartována revitalizace dalšího velkého území – části smíchovského nádraží.

O revitalizaci nevyužitých nádražních ploch se v Praze mluví snad už dvacet let. Ale neděje se nic – až snad nyní na Smíchově?!

Je to tak. Myslím, že už můžeme dohlédnout na okamžik, kdy se na smíchovském nádraží začne něco dít.

Hodně pražských radnic se dnes staví proti jakékoli výstavbě, natož pak proti tak velkému projektu, jakým Smíchov City bezesporu je. Zdá se, že vy to vidíte jinak?!

Určitě. Město musí žít a rozvíjet se. Myšlenka, že už všechno stojí a že město žádný rozvoj ani výstavbu nepotřebuje, je naprosto chybná. Praha – na rozdíl od řady evropských velkoměst – na vlastní developerskou roli rezignovala. Já neříkám, že je to dobře, nebo špatně, bereme to prostě jak fakt, jako danou skutečnost, kterou respektujeme. Nicméně se do procesu výstavby na našem území chceme aktivně zapojit a s investory diskutovat o optimální podobě jejich projektů. Zkrátka chceme být jakýmsi regulátorem, chceme a snad se nám to i daří, hrát roli vlivného souseda.

Nemohu nevzpomenout na jedno diskusní setkání SF, které se konalo tak před pěti lety – a kde byla řeč o projektu Smíchov City. Ale tehdy zástupci radnice nebyli schopni k němu říci něco podstatnějšího. Změnilo se to?

Ano. Možná jsme dnes osvícenější, ale spíše je to tím, že doba pokročila a projekt je už hodně rozpracován. Takže my dnes názor máme. Jsme schopni definovat, co by městská v té rozvojové lokalitě potřebovala. Současně se také staráme o to, čemu se dnes říká participace. Jinak řečeno, jde o zapojení veřejnosti do přípravy a projednávání projektů. V tomto případě je už leccos udělalo, máme v budově radnice malou výstavku, pořádají se doprovodné akce včetně vycházek po místech, kde se bude stavět. Realizaci celého participačního procesu mají na starosti profesionálové, radnice má roli konzultanta a neseme i část jeho nákladů.

A co Praha 5 na Smíchov City prosazuje?

Nám jde o to, aby v rámci projektu vznikla územní rezerva pro výstavbu školy. Stávající školské budovy jsou leckdy zastaralé, navíc se město a v jeho rámci samozřejmě i Praha 5 rozrůstá, nové školské kapacity jsou určitě zapotřebí. Počítá se s architektonickou soutěží, na té by se nejspíš podílela Sekyra Group, mají v tomto ohledu značné zkušenosti. Věřím, že ještě letos bude vypsána. Musím ale dodat, že do značné míry to je také záležitost magistrátu, respektive města, bez jeho pomoci se neobejdeme. Ostatně my jako městská část máme na starosti jen základní školy.

Jinak nic? Nic více od developera nechcete?

Samozřejmě nás hodně zajímá veřejný prostor, konkrétně pak využití parterů plánovaných budov. A pochopitelně i funkce těchto budov – v souladu s investorem si novou čtvrť nepředstavujeme jako noclehárnu nebo naopak kancelářské ghetto. Jinak je ale pro nás hlavním tématem v souvislosti se Smíchov City doprava. To je jako vždy závažný problém, který navíc přesahuje obzory městské části, vše se musí řešit komplexně na úrovni města. Právě v této době se finalizuje dopravní studie pro celou oblast. Její součástí bude vysoce pravděpodobně i nový most, který spojí pravobřežní Dvorce se Zlíchovem – už z toho je zřejmé, že nebude Vltavou překonávat kolmicí.

Jak už jsem říkal, postoj MČ Praha 5 k investiční výstavbě je v rámci Prahy takřka unikátní. Je to pravicovým složením vaší radniční koalice?

A víte, že spíše ne? Prostě dozrál čas. Developeři  v naší městské části působí už léta a jsou tady patrné i pozitivní výsledky jejich aktivit. Máme na svém území nemálo rozvojových území. Vedle nádraží je to jinonická Waltrovka, zlíchovský lihovar, řešit se musí i revitalizace barrandovského sídliště, které je už čtyři desetiletí staré, rozsáhlá výstavba probíhá i na košířské Cibulce. Naproti tomu ale zase třeba na Vidouli žádnou výstavbu radnice nechce. Takových lokalit je ale mnohem méně než těch, kde je rozvoj včetně stavebního více než na místě. A jak jsem už říkal, město se na roli investora necítí, zbývá to tedy na soukromý sektor. Dnes už je zjevné, že Praha 5 s ním dokáže najít společnou řeč. Smysluplné a pro město přínosné projekty, jako je Nový Smíchov, vítáme.

Petr Bým