3. 1. 2018

PF 2018

Právě končící rok lze těžko označit za dobrý nebo naopak špatný. Na jedné straně si realitní trh užíval zájmu kupců, nájemců i investorů, na druhé ale všechny jeho segmenty trpěly a trpí v důsledku nekvalitních zákonů a negativních postojů veřejnosti i politiků k výstavbě. Od nového roku se v tomto směru něco málo zlepší – začne platit novela stavebního zákona. Tak si všichni společně přejme, aby po tomto kroku následovaly další, stejně pozitivní.

Všechno nejlepší do roku 2018.

Vaše Stavební fórum