21. 12. 2018

PF 2019

Právě končící rok lze těžko označit za dobrý nebo naopak špatný. Na jedné straně si realitní trh užíval zájmu kupců, nájemců i investorů, na druhé ale všechny jeho segmenty a hlavně rezidenční výstavba trpěly a trpí v důsledku nekvalitních zákonů a negativních postojů veřejnosti i politiků k výstavbě. Závěr roku byl naplněn očekáváním, co na tomto stavu věcí změní obměna personálního obsazení na radnicích. Přejme si tedy, aby to dopadlo dobře a v Česku se začalo stavět více a snadněji.

Všechno nejlepší do roku 2019.

Vaše Stavební fórum