10. 7. 2017

Praha: aplikace pro změny územního plánu

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) spouští webovou aplikaci Změna plánu (www.zmenaplanu.cz). Aplikace nabízí informační servis o všech aktuálních i minulých změnách pražského územního plánu, a to včetně všech úprav a podnětů. Kromě prohlížení změn v mapě či v seznamu aplikace nabízí i „hlídacího psa“ změn ve vybraném území metropole.

Aplikace je to bezesporu užitečná. Celkem je v Praze v různém stavu projednání 259 změn, 53 úprav a 346 podnětů na změnu či úpravu územního plánu. Přitom ročně město schválí průměrně 20 změn, tento počet ale každý rok kolísá v rozmezí kolem 1 – 50. Až dosud pařžské zastupitelstvo schválilo 779 změn a 884 úprav platného územního plánu z roku 1999.

„V oblasti územního plánování průběžně zvyšujeme předvídatelnost, transparentnost a srozumitelnost rozhodování. Každá změna územního plánu se dotýká velkého množství občanů. Mít včas přesné informace je důležité také pro městské části, vlastníky pozemků a stavebníky. Proto jsme vytvořili aplikaci, která učiní schvalování změn ve využití území srozumitelnější a přehlednější záležitostí,“ říká náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská

Napříště bez detektiva

Pořizování změn územního plánu je poměrně složitý administrativní proces, do kterého je i pro odborníka, natož pak pro laika těžké proniknout. Platný územní plán přitom podléhá desítkám změn ročně. Pro veřejnost je tato situace velmi nepřehledná – zjistit informace o chystaných proměnách územního plánu často vyžadovalo téměř detektivní práci. Změny v územním plánu však mají na podobu města velký vliv. Určují například to, kde lze postavit administrativní budovu, parkoviště nebo nové sportoviště a jak objemná taková zástavba může být.

„Každý obyvatel Prahy má právo vědět, jak se může proměnit okolí jeho bydliště a ke změnám se vyjádřit. Město má zároveň zájem jednoduše a přehledně poskytovat všechny důležité informace. Věřím, že aplikace Změna plánu přispěje k většímu zájmu občanů o to, co se chystá v jejich okolí, i k předvídatelnosti rozhodování,“ pokračuje Kolínská.

Vyšší transparentnost

„Zapojení veřejnosti se dnes stalo standardem u většiny městských projektů. Logicky se tak zvyšují i požadavky občanů na transparentnost celé oblasti územního plánování,“ uvádí Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha, a dodává: „Zvýšení povědomí o tomto tématu vede k větší srozumitelnosti plánování města a k posílení vztahu města a jeho obyvatel.“

Aplikace umožňuje přehledně třídit změny, podněty a úpravy územního plánu podle různých kategorií, jako je přidělené číslo, stav projednání či poloha v hlavním městě. Prohlížet změny je možné jak v mapě či výkresech územního plánu, tak v podobě tabulkového přehledu. Registrovaní uživatelé si také mohou aktivovat kontrolu – tzv. hlídací pes je upozorní na novinky v pořizování změn na těch území Prahy, o které má uživatel zájem.

SF/pb