11. 3. 2019

Projekt Rohan City získává reálné obrysy

Developer Sekyra Group veřejnosti představil své plány výstavby na pražském Rohanském ostrově. Projekt Rohan City zahrnuje rezidenční, kancelářskou, dopravní i odpočinkovou složku. Sekyra Group se projektu věnuje již dvanáct let, první budovy by měly stát v horizontu dalších šesti až osmi let.

Rohanský ostrov, dnes velký a rozlehlý, ale už pomalu zastavovaný brownfield  leží v Karlíně, části Prahy 8. Sekyra Group má pro jeho část vizi, která zahrnuje 400 nových bytů, 20 000 metrů čtverečních kanceláří a most spojující Karlín s Holešovicemi. Developer ve svých plánech nevynechal ani občanskou vybavenost, když se zavázal přispět k vybudování nové školy.

Sekyra Group oslovila se zadáním na urbanistické řešení nové čtvrti deset architektonických ateliérů. Odborná porota složená ze zástupců IPR Praha, architektů, zástupců městské části Praha 8 a investora se jednomyslně shodla, že nejlepší koncept předložil ateliér Schindler Seko architekti. Aby však čtvrť byla architektonicky rozmanitá, doporučila porota zapojit do projektu i studia, která se umístila na dalších místech.

Rohanský most pomůže dopravě

Součástí projektu je i zcela nový Rohanský most, který by zahrnoval automobilovou, tramvajovou i pěší dopravu.Jednou ze základních tezí projektu je totiž propojit Karlín s Holešovicemi a také zklidnit dopravu na Rohanském nábřeží, které by se z dopravní tempy změnilo na městský bulvár. Zapotřebí také budou terénní úpravy ostrova tak, aby kopíroval niveletu budoucího mostu. Jak však zástupci Sekyra Group konstatovali, vybudování mostu není plně v jejich moci, jedná se o politické rozhodnutí.Praha je ale vzniku mostu nakloněna, navíc by Rohanský most pomohl i s problémy kolem Libeňského mostu.

Nájemní i vlastnické bydlení

„Byty jsme v našich projektech vždy prodávali do osobního vlastnictví, ale doba se mění. V Rohan City dojde ke kombinaci, kdy část bytů bude sloužit nájemnímu bydlení a další část se prodá,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group. Z Rohan City se nájemníkům bude naskýtat výhled na Vltavu a Pražský hrad. Do centra města to bude jen pár minut, parkování bude možné jak v podzemí pro rezidenty, tak povrchové například pro návštěvníky komerčních prostor. V návaznosti na vznik Rohanského mostu by měla být vytvořena i nová zastávka MHD. Kolem Vltavy již navíc vede existující cyklostezka, kterou Sekyra Group vidí jako velký benefit pro budoucí nájemníky. Počítá se i se zbudováním parků a zelených ploch. „Důležitá je pro nás medializace projektu, nebráníme se diskusi s veřejností, naopak ji chceme co nejvíce zapojit, aby i ona měla svůj vliv na finální řešení,“ uzavírá Leoš Anderle.

SF/tk