28. 2. 2018

Projektové práce: loni rekordy, letos špatné výhledy

Od ledna do prosince roku 2017 bylo konkrétním projektovým společnostem zadáno 820 zakázek na projektovou přípravu v hodnotě 5,7 miliardy korun, což v obou sledovaných kritériích představuje významný meziroční nárůst. Z nejnovější analýzy společnosti CEEC Research také vyplývá, že naopak aktivita veřejných investorů ve vypisování nových výběrových řízení významně vázla.

V průběhu roku 2017 veřejní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám celkem 820 zakázek, přičemž jejich souhrnný objem dosáhl hranice už zmíněných 5,7 miliardy korun. V meziročním srovnání jde pak v obou sledovaných kritériích o pětinový nárůst (18,3, respektive 19,0 %) a zároveň o nový tříletý rekord. Největší zakázku minulého roku v hodnotě 440 milionů korun na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby trasy pražského metra I. D zadal Dopravní podnik hl. m. Prahy. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

 Oznámené zakázky projektové

Jiná situace panuje v oblasti vypisování nových soutěží. Od ledna do prosince roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 320 soutěží na projektové práce v souhrnné hodnotě 3,2 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o téměř třetinový (31 %) pokles počtu vypsaných výběrových řízení a zároveň o více než poloviční (53,4 procenta) pokles objemu ohlášených zakázek. Největší zakázku roku 2017 v hodnotě 1,3 miliardy korun vyhlásila společnost E.ON Distribuce. Meziroční změny hodnoty byly ovlivněny velkými zakázkami z ledna 2016 (E.ON Distribuce a Dopravní podnik hl. m. Prahy) a zvýšenou aktivitou investorů v září 2016 před očekávanou změnou zákona o veřejných zakázkách.

Photo by Alex wong on Unsplash

SF/pb