27. 11. 2014

Projektový management a výstavba OC Pivovar Děčín

Obchodní centrum Pivovar Děčín získalo nedávno prvenství v  soutěži Best of Realty, která jednotlivé projekty vyhodnocuje jak na základě jejich architektonické kvality, tak komerčního úspěchu. Na jeho vybudování se kromě řady subdodavatelů podílela i společnost EDIFICE construction & consulting, a to v roli projektového manažera. Jejím úkolem bylo – zjednodušeně řečeno – zajistit něco tak zdánlivě samozřejmého, jako je včasné dokončení projektu, udržení očekávaných stavebních nákladů na plánované výši a dosažení bezkompromisní kvality prací.

„Snad každý investor zná stálý boj s dodavatelem o prodloužení času realizace projektu, špatnou kvalitu dodávky a zejména nekonečný tlak na dohodnutou cenu formou více či méně oprávněných víceprací. Úlohou projektového manažera, v případě obchodního centra Centrum Pivovar Děčín tedy naší úlohou, je bdít nad spravedlivou cenou a zajistit, že bude férová pro klienta,“ říká Tomáš Fetters, ředitel oddělení cenového řízení společnosti EDIFICE construction & consulting.

Rekonstrukce jsou rizikové

Do projektu vstoupil projektový manažer krátce poté, co se pro záměr podařilo získat stavební povolení. Vzápětí projekt-manažer zorganizoval trasparentní výběrové řízení na dodavatele a poté průběžně kontroloval dodržování všech smluvních povinností, zejména dohody o cenách a dodržení sjednané technické kvality. Vzhledem k tomu, že nové obchodní centrum je kombinací rekonstrukce původního pivovaru a nových architektonických prvků, byl právě na kvalitu kladen mimořádný důraz.

„Rekonstrukce historické budovy vždy nese větší riziko než postavení objektu na zelené louce. Pokud je budova ještě k tomu památkově chráněna, a to byl právě případ bývalého pivovaru, je téměř nemožné využít zaběhlé a standardní procesy, které známe z výstavby úplně nových budov. Investor musí logicky počítat s vyššími náklady a s doslova mravenčí prací, což se může promítnout i do termínu dokončení stavby. Na tomto projektu byly například nečekaně objeveny sklepní klenbové části pivovaru. Ty pak zůstaly zachovány v původním duchu a byly využity pro minipivovar spojený s restaurací,“ osvětluje Tomáš Fetters problémy a potíže, které výstavba OC přinesla.

Vícepracím se někdy nelze vyhnout

V průběhu stavby docházelo pochopitelně k řadě diskusí v souvislosti s některými požadavky dodavatelů, které ale nebyly součástí smlouvy. Příkladem může být situace, kdy se sesunula část svahu kvůli nadměrnému podmáčení. Bylo třeba masu zeminy odtěžit a zapažit boky jámy nad rámec prací popsaných v projektové dokumentaci. Šlo odhadem o práce za pět miliónů korun. Tomáš Fetters vysvětluje: „Následovala složitá diskuse a právě díky kvalitní smluvní konstrukci a zkušenostem z obdobných situací se nám podařilo uhájit zájmy investora a vícepráce musel na své náklady provést dodavatel. Jinak by nemohl dostát svému závazku dokončit dílo včas. Může se to zdát silové a bezohledné vůči dodavateli, nicméně jedná se o dohodnutý princip, který už je zakomponován v naší standardní smouvě o dílo a na které se obě strany při uzavírání obchodu domluvily.“