9. 1. 2019

Rodina je dobrý základ podnikání

Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň společně podniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním událostem, tedy úpadkům, insolvencím a exekucím. Živnostníci, kteří podnikají samostatně a bez rodinného příslušníka, jsou postiženi negativní událostí v 1,28 % případů, zatímco když podnikají s dalším členem rodiny, čelí negativní události jen 0,81 % z nich.

Podle citované analýzy společnosti Bisnode, provedená na vzorku 1,68 milionů podnikatelů v České republice, téměř 30 % sledované skupiny, tedy 484 000 podnikatelů, žije v domácnosti s rodinným příslušníkem, který také podniká. Víc než tři čtvrtiny z nich působí ve stejné provozovně. „V případě podnikatelů, jejichž žádný další rodinný příslušník nepodniká, se 1,28 % z nich aktuálně potýká s úpadkem, insolvencí nebo exekucí. Pokud ovšem má podnikatel rodinného příslušníka, který s ním podnikatelskou činnost sdílí, a tedy podniká ve stejné provozovně, klesá riziko negativní události na 0,81 %,“ říká analytik Bisnode Milan Petrák.

Podnikání a rodina

Nejčastějším případem je společné podnikání ve dvojici muž – žena, které se týká více něž 219 000 živnostníků. V tomto případě dosahuje riziko negativní události 0,83 %. Příznivěji dopadá společné podnikání dvou mužů, tedy ve většině případů dvojic otec-syn či bratr-bratr. Zde je riziko 0,79 %. Společné podnikání dvou žen je nejméně časté, týká se méně než 20 000 podnikatelek, nicméně ze všech kombinací je z pohledu rizika negativní události nejpříznivější – v úpadku, insolvenci či exekuci je jen 0,76 % takových podnikatelek. Stabilní je i podnikání, na kterém se domluví tři či více rodinných příslušníků. Takto v ČR podniká 53 000 osob a pouze 0,77 % z nich se potýká s negativní událostí.

Důvěra nade vše

„Je pravděpodobné, že příčinou nižšího rizika negativní události při podnikání v rodinném kruhu je vzájemná důvěra a ochota pomoci rodinnému příslušníkovi v případě nesnází. Ale ne vždy je společné soužití dvou či více podnikatelů výhrou. Pokud svou podnikatelskou činnost nesdílejí, tedy pracují v rozdílných provozovnách, riziko negativní události roste na 1,30 %, a je tedy ze všech zkoumaných případů nejvyšší. S nadsázkou by se dalo glosovat, že podnikatelé, kteří svou činnost nesdílejí, neznají bratra,“ komentuje výsledky analýzy Milan Petrák z Bisnode.

Jak podnikají ženy a muži

SF/pb