1. 2. 2012

Sociální sítě: příležitost i nešvar

Marketéři si už delší čas lámou hlavu, jak využít sociálních sítí coby prodejní nástroj. Nedávný výzkum ukázal, že Facebook či Twitter je u nás skutečně populární – téměř čtvrtina Čechů si pracovní dobu krátí brouzdáním po sociálních sítích. Velmi často ale jde o aktivity „mimopracovní“, proto také leckteré podniky přístup na sociální sítě pro své zaměstnance blokují.

Z průzkumu, který pro KPMG Česká republika realizovala společnost Ipsos v prosinci 2011, vyplývá, že téměř čtvrtina zaměstnanců s možností přístupu k internetu je v pracovní době aktivní na sociálních sítích, přičemž 14 % z nich hlavně ze soukromých důvodů. Dalších 9 % pracuje se sociálními sítěmi především v rámci svého zaměstnání.

Přitom z 53 % respondentů z ČR, kteří mají v práci přístup k internetu, zaměstnavatel sociální sítě aktivně blokuje téměř 7 %. „Omezování přístupu na sociální sítě řeší řada globálních společností a v poslední době se jím začínají zabývat i personální oddělení českých firem,“ říká Jan Martínek z KPMG a dodává: „Výsledky průzkumu dokazují, že čas strávený na Facebooku a dalších sociálních sítích v pracovní době může pro zaměstnavatele v České republice znamenat podstatné ztráty.“

id20696-021.jpg

Komunikační programy pomáhají

Komunikační programy typu Skype, ICQ nebo Google talk využívá v pracovní době více než 28 % dotázaných. Na rozdíl od sociálních sítí však pro ně jsou spíše pracovním než soukromým nástrojem. V rámci svého zaměstnání je využívá hned 18 % respondentů. Z převážně soukromých důvodů spouští komunikační programy v pracovní době desetina českých zaměstnanců. „Nejrůznější typy těchto programů patří k progresivním nástrojům interní komunikace, nicméně do budoucna musí firmy vyřešit zásadní otázku – jak zamezit jejich soukromému používání,“ myslí si Martínek.

id20696-022.jpg

Jak dále průzkum ukázal, většina Čechů, kteří mají v práci přístup k internetu, stráví denně na sociálních sítích méně než jednu hodinu. Téměř pětina respondentů jim věnuje maximálně dvě hodiny času denně, necelá desetina pak až tři hodiny. „Zajímavá data vyšla také z prosincového průzkumu celosvětové sítě poradenských společností KPMG provedeného v 31 zemích pěti kontinentů s názvem The Converged Lifestyle. Z 9 600 respondentů totiž aktivně tráví čas na sociálních sítích převážná většina z nich, 86 %, přičemž bezmála polovina alespoň hodinu denně,“ srovnává Jan Martínek.

id20696-023.jpgid20696-024.jpgid20696-025.jpg

V rámci průzkumu dotázaní také uváděli hlavní důvody, proč sociální sítě využívají. Více než polovina z nich (54 %) uvedla jako hlavní důvod kontakt s přáteli a známými, pětina nicméně sociální sítě využívá především jako zdroj informací.

Výzkum byl realizován v prosinci 2011 na reprezentativním vzorku o velikosti 1 000 respondentů ve věku od 18 do 65 let (podle regionu, velikosti, místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání).