13. 11. 2012

TOP management: ženy mění místo častěji

Fluktuace manažerů velkých českých firem klesá a loni se meziročně snížila o 11 %. Důvody jsou nasnadě: dopady finanční krize a recese, rostoucí nezaměstnanost a těžká situace na trhu ve všech oborech. Ve vrcholovém managementu velkých českých korporací přitom aktuálně působí čtvrtina žen a jejich počet roste – a právě ženy na nejvyšších manažerských pozicích mění místo častěji než muži.

Tyto informace vyplývají z analýzy, kterou nedávno zveřejnila společnost Soliditet (dříve Creditinfo), člen nadnárodní skupiny Bisnode. Analýza čerpá údaje ze specializované databáze Manažeři velkých firem ČR, která obsahuje informace o více než 1 600 nejvýznamnějších či největších společností v ČR s celkem 9 000 kontaktními osobami.

Krize mírní fluktuaci

V loňském roce se meziročně snížila fluktuace manažerů, a to napříč všemi typy monitorovaných vedoucích pozic. Zatímco v období 2009 – 2010 došlo ve sledovaném vzorku 1 600 největších firem v ČR ke změně u 33 % manažerů, v období 2010 – 2011 se jednalo jen o 22 % nejvyšších vedoucích pracovníků. V minulém roce nejčastěji měnili práci manažeři marketingu a personalistiky, naopak k největší stabilizaci došlo v oblasti investic a IT. „Komplikovaná situace na trhu, silný konkurenční boj, tlak majitelů firem na zisk, případně boj o holé přežití, stejně jako nejitý výhled pro další období, rostoucí nezaměstnanost

a obavy další krize – to jsou hlavní důvody, které v loňském roce vedly k nižší fluktuaci zaměstnanců na nejvyšších manažerských pozicích,“ říká David Farský, ředitel společnosti Soliditet, s poukazem na to, že najít nové a dobře placené místo ve sféře top managementu je v období krize složitější než kdy jindy.

Ženy ve vrcholovém managementu

(Česká republika, podíl v %)

Obor 2009 2010 2011
finance 28,2 % 31,1 % 34,8 %
investice 14,4 % 15,6 % 17,0 %
IT 6,0 % 5,1 % 4,3 %
marketing 25,5 % 33,3 % 37,2 %
nákup N/A N/A 22,6 %
obchod 13,0 % 12,1 % 11,7 %
personalistika 57,1 % 64,7 % 69,9 %
vedení splečnosti 3,8 % 4,7 % 5,0 %

Zdroj: Soliditet

Slabé pohlaví je čipernější

Z detailní analýzy chování manažerů podle pohlaví dále vyplývá, že ženy na nejvyšších vedoucích pozicích mění místo častěji než muži. Celková fluktuace mužů – manažerů mezi lety 2010 – 2011 dosáhla 21 %, zatímco v případě žen se jednalo o 26 %. V období 2009 – 2010 změnilo místo 32 % mužů z nejvyššího vedení a 38 % žen.

Během konjunktury na většině sledovaných pozic ženy fluktuovaly více než muži. Výjimku v loňském roce tvořily dvě silové pozice, a to generální resp. obchodní ředitelky. Na těchto manažerských místech se fluktuace žen nejenom snížila, ale i ve stabilitě předstihla muže. „Stabilita a sehranost manažerských týmů může do budoucna přispět ke zlepšení pozice na trhu i zvýšení ziskovosti. Méně časté změny v nejvyšším vedení firem považujeme za pozitivní zprávu pro ekonomiku,“ komentuje tyto údaje ředitel společnosti Soliditet.

Manažerek přibývá

V posledních letech se počet žen ve vrcholovém managementu tuzemských firem zvyšuje. Zatímco v roce 2009 podle databáze Manažerů velkých firem v ČR na nejvyšších řídících místech působilo 21 % žen, v roce 2011 se jednalo už o 25 %. Ženy se jako vedoucí pracovníci nejčastěji uplatňují v oblasti personalistiky (70 %) a s odstupem také v marketingu (37 %) a financích (35 %). Naopak oblast IT a pozice generálního ředitele jsou stále doménou mužů – na těchto místech v česku působí jen 5 % žen.