15. 5. 2017

Tripla – finská „brownfieldová“ inspirace

Ve městech dnes žije více než polovina světové populace a podle predikcí se do roku 2050 tento počet zvýší až na 70 %. Demografická prognóza vývoje Prahy počítá do výše zmíněného roku s nárůstem počtu rezidentů až o 250 000. Takže nejen ve světě, ale i u nás je třeba patřičně reagovat – a protože „zelených luk“ ubývá, je na místě využít ladem ležící plochy brownfieldů. Inspirací i pro Prahu v tomto ohledu může být projekt Tripla, který vzniká v Helsinkách.

Mnoho evropských metropolí se dnes potýká s řadou opuštěných budov v bývalých průmyslových areálech a nádražích či s rozsáhlými nevyužitými plochami uvnitř měst. Ty představují na jedné straně problém v podobě zvyšování kriminality a bezdomovectví v lokalitě, na druhé však skýtají obrovskou příležitost proměnit tato místa na kompaktní městské čtvrti s kompletní občanskou vybaveností, hustou sítí veřejné dopravy, relaxačními zónami, parky a s moderním bydlením, kam se budou lidé rádi stěhovat.

Podle analýzy pražského Institutu plánování a rozvoje by měly takové oblasti vznikat ve větší míře i v Praze. Dlouhodobě se plánuje revitalizace areálů bývalých průmyslových závodů či nákladových nádraží o celkové rozloze více než 7 600 hektarů ve Vysočanech, Bubnech, na Smíchově či na Žižkově, která leží léta ladem.

Veřejný a soukromý sektor musí spolupracovat

Přestavbu podobně rozsáhlých území však nejsou města schopná zvládnout sama. „Záleží především na městech, jak k revitalizaci svých brownfields přistoupí a zda jsou schopna konstruktivně spolupracovat s investory, developery, architekty, zájmovými skupinami a veřejností. Vlastní pozitivní zkušenost se spoluprací máme z projektu Suomi Hloubětín, kdy na Praze 9 měníme devítihektarovou plochu původní zahrádkářské kolonie v novou čtvrť až pro 2 000 obyvatel. Velkou inspirací může být také projekt Tripla naší mateřské finské firmy v Helsinkách, jenž se řadí mezi největší projekty proměny území v Evropě,“ uvádí Vladimír Dvořák, jednatel a výkonný ředitel společnosti YIT Stavo,

Univerzální inspirace

Helsinská Tripla není prvním projektem tzv. area developmentu YIT ve Finsku. Firma již ve finské metropoli dokončila přímořský rezidenční komplex Merenkulkijanranta a ve výstavbě je i projekt Konepaja v bývalém průmyslovém areálu, který sloužil téměř sto let finským státním drahám.

Tripla je však unikátní svým rozsahem a náročností. Realizuje se jako joint venture v úzké spolupráci s městem Helsinky a dalšími třemi partnery, z nichž jedním je např. největší finská pojišťovna Etera. Význam projektu dokládají i investoři, z nichž nejdůležitějšími jsou Evropská investiční banka, Nordická investiční banka a další finské a švédské finanční ústavy.

Nové centrum metropole

Tento projekt rozsáhlého městského urbanismu v hodnotě cca 1 mld. eur vytvoří nové centrum Helsinek. Do roku 2022 zde v několika etapách vznikne bydlení až pro pět tisíc nových obyvatel, největší nákupní centrum ve Finsku, kanceláře, hotelový komplex, hudební síň, konferenční centrum a také multifunkční sportovní aréna. Celý projekt je koncipován jako environmentálně šetrný. Například nákupní centrum bude stavbou s téměř nulovou spotřebou energie, jednou třetinou zelených střech a až 20% úsporou vody. Cílem je dosažení platinové úrovně certifikace LEED. Součástí projektu bude i kompletní rekonstrukce vlakového nádraží a s ní související železniční sítě. Ta v budoucnu spojí západní a východní část lokality Pasila a stane se tak nejvýznamnějším dopravním uzlem ve Finsku. Projekt bude propojený i s místním metrem, počítá se s cca 3 500 místy pro kola, chybět nebudou parkovací haly se stovkami dobíjecích stanic pro elektromobily.

SF/pb