27. 2. 2017

Veřejných zakázek mnoho, reálných kontraktů pomálu

V průběhu roku 2016 vyhlásili veřejní investoři 3 031 výběrových řízení na stavební práce za rekordních 174,2 miliardy korun, což představuje nejvyšší objem veřejných investic za posledních pět let. V protikladu s tím – jak dokazuje analýza společnosti CEEC Research – byla naopak aktivita investorů v ukončování soutěží a zadávání zakázek konkrétním firmám, která v průběhu roku vykazovala velmi slabou bilanci.

V roce 2016 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo dohromady 3 031 soutěží v celkové hodnotě 174,2 mld. Kč. To oproti srovnatelnému období předchozího roku představuje výrazný třetinový (30,1 %) nárůst jejich počtu a více než čtyřpětinové (84,1 %) zvýšení jejich objemu. Zároveň jde o největší objem investic na stavební práce za posledních pět let.

Téměř polovinu uvedených zakázek tvoří 18 velkých soutěží vyhlášených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železniční dopravní cesty. „Ve srovnání s rokem 2015 loni veřejní investoři znatelně zlepšili přípravu zakázek. V průběhu roku byl velký skok vidět zejména mezi měsíci září a říjen, kdy se řada veřejných investorů snažila vyhlásit své zakázky ještě před účinností nového zákona o zadávání veřejných zakázek, tak aby zakázky mohly být vypsány ještě podle původních podmínek.“ uvádí Jiří Vacek z CEEC Research.

Konkrétní smlouvy o dílo schází

Z výše uvedených výběrových řízení již byla veřejnými investory více než polovina (56 %) ukončena a zadána konkrétním stavebním firmám, což představuje 29 % z celkového objemu. Původní vypsaná hodnota těchto zakázek byla 50,4 miliardy, avšak reálně byly tyto zakázky soutěženy za 41,4 mld. Kč, tedy o pětinu (18 %) méně. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývají ještě výběrová řízení v hodnotě 117,3 mld. Kč. „Je pozitivní, že roste počet soutěží i jejich objem, což ale bylo mimo jiné způsobeno očekávanou platností nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro obor je však důležitější, kolik projektů se podařilo dotáhnout k podpisu smlouvy o dílo. Zde jsou čísla tristní – ukončena byla pouhá polovina výběrových řízení a jen 29 % z nich bylo zadáno firmám a následně, zejména kvůli legislativním nedostatkům, byla zahájena jen malá část původního počtu projektů,“ komentuje neuspokojivou situaci Milan Veselský ze společnosti Metrostav.

 Mírný optimismus

Předpokládaný větší objem veřejných zakázek v tomto roce by měl mít podle managementu stavebních firem i pozitivní vliv na vývoj českého stavebnictví. „V roce 2017 očekávám mírný růst oživený vyšším počtem a objemem investic ve veřejném sektoru.“ uvádí Radek Mrázek z BAK stavební společnost.  S tím souhlasí i Pavel Schlitter z firmy SITEL: „Naše očekávání je, že dojde k meziročnímu růstu, a to nejen pouze symbolickému. Vše tomu nasvědčuje jak z pohledu plánované železniční a silniční výstavby, snadno dostupných investičních prostředků, rozjezdu dotačních programů a podobně. Navíc základna pro porovnání je kvůli špatnému roku 2016 nízká. Klíčovými faktory bude agresivita stavebních firem, správný výklad a uplatňování nového zákona o zadávání veřejných zakázek a filozofie předvolebního boje.“

Jiří Koliba, náměstek ministra pro průmysl a obchod, jenž má na starosti stavební sektor, k tomu dodává: „Pro oblast veřejných zakázek v sektoru stavebnictví byla, je a bude rozhodující realizovaná proinvestiční politika vlády. Ta tento segment stavebního trhu ovlivňuje nejvýrazněji, zejména v oblasti infrastruktury.“ Upozorňuje přitom na řadu dalších faktorů, které stavební trh ovlivňují, a to včetně kvality legislativy, a také časový odstup mezi vyhlášením zakázky, smlouvu mezi zadavatelem a dodavatelem a realizací. „Pro stavební organizace jsou důležité především uzavřené a zahájené stavební zakázky, a to bez ohledu na zadavatele. Jejich pokles či nárůst je určujícím momentem pro nejbližší vývoj stavebních organizací.“

SF/pb