Kalendář konferenčních projektů a diskusních setkání
Stavebního fóra v roce 2004

Leden20.1.DSZadávání veřejných zakázek
Únor5.2.DSRizika výstavby a vlastnictví nemovitostí
26.2.DSProblematika hypotečního financování
Březen17.3.KPublic Private Partnership
24.3.DSProblematika šesté odpisové skupiny
Duben7.4.DSPodpora cestovního ruchu v ČR
Květen6.5.DSKongresová turistika (ČR - pořadatel ASTA 2006)
27.5.SVývoj cen bytů - regulace nájemného
Červen10.6.DSUplatňování ekologických principů v podnikatelské praxi
Developerství - nástroj pro obnovování přírody a místních společenství
29.6.DSGreen buildings - investice s přidanou hodnotou
Září9.9.DSFondy EU v souvislostech
23.9.KReal Estate Market - Logistické a průmyslové parky
Říjen7.10.DSKultura - prostor pro investice (Prosperita kultury = prosperita společnosti)
14.10.DSNovelizace Občanského zákoníku
Listopad11.11.DSZákon o konkurzu a vyrovnání
25.11.DSFinancování developerských projektů
Prosinec9.12.DSRealitní trh 2004 > 2005 (Bilance a plány)

Legenda:
DS - diskusní setkání K - konferenceS - seminář