Možnosti spolupráce na projektu Diskusní setkání 2004
"účastníci našich setkání mohou být také Vašimi zákazníky"
Partner diskusního setkání
Diskusní setkání jsou vhodnou příležitostí pro posílení firemního image či propagaci Vašich výrobků a služeb.
Tato prestižní setkání jsou účastníky hodnocena jako vysoce odborná, kvalitní a mimořádně úspěšná a stala se již tradiční příležitostí k osobnímu seznámení a diskusi odborníků z podnikatelské sféry se zástupci státní správy.
Diskuse přinášejí vždy nové myšlenky a podněty z teorie i praxe a zároveň přispívají k navázání osobních kontaktů s klíčovými hráči realitního trhu, cestovního ruchu a kultury a odpovědnými zástupci státní správy.
Prezentace Vaší společnosti jako partnera diskusního setkání je nejen efektivní způsob, jak oslovit budoucí zákazníky, ale také důležitý signál Vašim současným zákazníkům a obchodním partnerům, že podporu dialogu Vaše společnost chápe jako nedílnou součást firemní kultury, chce aktivně přispívat k šíření nových myšlenek a názorů mezi odborníky různých oborů a že podporou těchto diskusí chce napomoci navazování osobních kontaktů.
Prezentace Vaší společnosti na diskusních setkáních má velký efekt vzhledem k tomu, že je prestižní, cílená, osobní, promyšlená, umožňuje častou frekvenci a přitom je pro Vás až překvapivě finančně i organizačně nenáročná.

Co nabízíme jako standardní formu spolupráce:
  • Uvedení názvu a loga firmy na internetových stránkách
  • Umístění propagačního panelu v jednacích prostorách
  • Distribuce propagačních materiálů účastníkům
  • Propagace v tiskových zprávách, mailingu apod.
  • Volná vstupenka na setkání
  • Roční členství v klubu Stavebního fóra
Informujte se na telefonu 267 206 243 nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi s Vámi projednáme další možnosti partnerství a spolupráce, kterých je určitě celá řada (internetová inzerce, články, adresné oslovování klientů, distribuce zvláštních tiskových zpráv aj.), aby co nejlépe vyhovovaly Vašim potřebám a představám a plně odpovídaly marketingové strategii Vaší společnosti.