Časopis Stavební fórum pořádal diskusní setkání dne 7. října 2004
v hotelu Corinthia Panorama, Milevská 7, Praha 4 - salon 4 (přízemí)

Kultura - prostor pro investice

"Hledá se investor do kultury"
  • kultura jako faktor ekonomického a sociálního rozvoje
  • prosperita kultury = prosperita společnosti
  • podíl kulturních institucí na HDP v ČR
  • přínos kulturních organizací k rozvoji turistického ruchu
Zákon o veřejné podpoře kultury
  • kulturní politika státu
  • změna vnímání kultury jako neproduktivního odvětví

10:30-11:00 hod. Registrace
11:00-13:00 hod. Diskuse
Diskusi moderovala:
Alena Zinnerová (Stavební fórum)

Diskuse se zúčastnili:
Alexandra Brabcová (Open Society Fund Praha)
Stanislav Děd (Oblastní muzeum v Chomutově)
Michal Dvořák (hudebník)
Štefan Friča (Technické muzeum v Brně)
Petr Jančárek (dokumentarista)
Jiří Jeřábek (Magistrát města Karlovy Vary)
Lenka Kabrhelová (The New Presence)
Marie Kaufmann (Evasco, s.r.o.)
Ludmila Kučerová (měsíčník Místní kultura)
Pavel Kuklík (KUKLIK - integrovaná komunikace)
Tomáš Kulman (KPMG Česká republika, s.r.o.)
Pavel Macenauer (Národní knihovna Praha)
Jaroslav Martínek (Muzeum Vysočiny Třebíč)
Igor Němec (Magistrát hlavního města Prahy)
Pavla Niklová (Židovské muzeum v Praze)
Václav Novotný (Pražská informační služba)
Marek Pokorný (Moravská galerie v Brně)
Richard Pospíšil (Konkurz & Konjunktura)
Monika Pourová (Centers Europe, s.r.o.)
Josef Sluka (ČSOB, a.s.)
Miro Smolák (Galerie Miro)
Marta Smolíková (Pro Culture CZ)
Hana Šmírová (Ostravské muzeum)
Michal Šourek (MSG holding, a.s.)
Jan Vyškovský (Archinet)
Zita Zemanová (Třebechovické muzeum betlémů)
V průběhu diskuse bylo zajištěno výborné občerstvení.
Fotografie z průběhu diskuse si můžete prohlédnout zde.