Časopis Stavební fórum pořádal diskusní setkání dne 14. října 2004
v hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1.

Novelizace Občanského zákoníku

  • Co nám vadí na stávajícím Občanském zákoníku?
    (zástavní právo a problémy jeho současné aplikace, ochrana dobré víry, stavba na cizím pozemku, zajišťovací transakce, převod práv a závazků ze smluv, vlastnictví bytů, nájem nebytových prostor, náhrada škody a její aplikace v praxi, smluvní volnost a její limity...)
  • Co očekáváme od připravované novely?
  • Naše zkušenosti z aplikace Občanského zákoníku v praxi
  • Title insurance

10:30-11:00 hod. Registrace
11:00-13:00 hod. Diskuse
Diskusi moderoval:
Gabriel Achour (Glatzová & Co.)

Diskuse se zúčastnili:
Eva Barešová (Český úřad zeměměřičský a katastrální)
Václav Beneš (Konečná & Šafář, v.o.s.)
Libor Dellin (Občanské sdružení majitelů domů a bytů v ČR)
Emil Flegel (Stewart International, s.r.o.)
Ernst Giese (Giese & Partner, v.o.s.)
Jozef Haládik (AK Haládik & Partneři)
Vladimír Chlád (AK Vladimír Chlád)
Marie Janšová (Glatzová & Co.)
Tomáš Jubánek (Protocol Service, s.r.o.)
Ivan Karfík (TK Development / TK Czech Operation, s.r.o.)
Šárka Korvasová (HVB Bank Czech Republic, a.s.)
Bedřich Malý (YBN Consult, znalecký ústav, s.r.o.)
Ondřej Mánek (Wolf Theiss & partners, v.o.s.)
Kateřina Němcová (Svaz českých a moravských bytových družstev)
Richard Pospíšil (Konkurz & Konjunktura)
Alexandra Rožňová (Českomoravská stavební spořitelna, a.s.)
Udo Schlosser (Eurohypo AG)
Zdeněk Válka (Stewart International, s.r.o.)
Václav Vlk (Rödl & Partner, v.o.s.)
Jiří Zatočil (Svaz českých a moravských bytových družstev)
V průběhu diskuse bylo zajištěno výborné občerstvení.
Fotografie z průběhu diskuse si můžete prohlédnout zde.