Hlavní téma diskusního setkání 24. 3. 2004, které se konalo v hotelu Corinthia Panorama, Milevská 7, Praha 4 - salon 4 (přízemí)

Problematika šesté odpisové skupiny

  • Platí novela zákona o dani z příjmu - konkrétně vznik 6. odpisové skupiny retroaktivně?
  • Stanovisko Ministerstva financí ČR (co nám přinese následující novela zákona o dani z příjmu?).
  • Jaké důsledky bude mít vznik 6. odpisové skupiny na stavební činnost?
10:30-11:00 hod. registrace
11:00-13:00 hod. diskuse

Diskusi moderoval: Radek Halíček (White & Case)

Diskuse se zúčastnili:
Leoš Anderle (SG Project Management, s.r.o.)
Jozef Baník (Portland Trust, s.r.o.)
Pavel Beran (Euro-Trend, s.r.o.)
Aranka Bergnerová (Lordship Estates, s.r.o.)
David Borkovec (PricewaterhouseCoopers ČR)
Iva Bouchalová (Jihočeská energetika, a.s.)
Zdena Červenková (Generali Pojišťovna, a.s.)
Vladimír Dlabola (Zahradní čtvrť, a.s.)
Štěpán Fechtner (Interprospekt Consulting real Estate, s.r.o.)
Kateřina Fialová (Zentiva, a.s.)
Miroslava Kadlecová (UBM Bohemia, s.r.o.)
Petr Marek (A-Trio CZ, s.r.o.)
Michal Máša (Zentiva, a.s.)
Lenka Požárová (Vorlíčková & Leitner, s.r.o.)
Bohdana Pražská (Linklaters, v.o.s.)
Petra Radová (Europolis Investment Management, s.r.o.)
Michal Randa (Českomoravská hypoteční banka, a.s.
Klára Štěpánková (Linklaters, v.o.s.)
Eva Urbanová (ING Real Estate Development, s.r.o.)

Fotografie z tohoto diskusního setkání si můžete prohlédnout zde.

Po celou dobu diskuse bylo zajištěno výborné občerstvení.