Časopis Stavební fórum uspořádal diskusní setkání dne 10. června 2004
v konferenční místnosti společnosti Europolis Invest, Danube House, Karolinská 650/1, Praha 8.
Setkání se uskutečnilo pod záštitou ministra životního prostředí ČR RNDr. Libora Ambrozka.

Developerství - nástroj pro obnovování přírody a místních společenství
Uplatňování ekologických principů v podnikatelské praxi


  • Místní společenství - jejich charakteristika, jak vznikají a jak se rozvíjejí
  • Mise a principy
  • Ekologický kapitalismus
  • "Zelené" administrativní objekty
10:30-11:00 hod. Registrace
11:00-13:00 hod. Diskuse

Diskusi moderoval Karel Merhaut (Liga ekologických alternativ)

Diskuse se zúčastnili:
Radana Bakšteinová (IKANO Properties, s.r.o.)
Hynek Beran (Liga ekologických alternativ)
Jitka Boušková (Národní síť Zdravá města ČR)
Magdalena Gómezová (Ablon, s.r.o.)
Josef Horný (Fakulta stavební ČVUT)
Tomáš Klíma (Skanska CZ, a.s.)
Jitka Korčeková (vydavatelství Economia, a.s.)
Libor Kovář (R.U.A.)
Jivan Leela (asistentka senátorky Seitlové)
Ivo Staš (Magistrát města Ostravy)
Ivan Sýkora (KÚ Jihočeského kraje)
Michal Šourek (MSG holding, a.s.)
Petr Švec (Národní síť Zdravá města)
Jan Tywoniak (ČVUT, Fakulta stavební)
Petr Urbánek (Europolis Invest Management, s.r.o.)

Fotografie z tohoto diskusního setkání si můžete prohlédnout zde.

Poznámka: celou dobu bylo zajištěno výborné občerstvení.