Časopis Stavební fórum pořádal diskusní setkání dne 29. června 2004
v salonku Neptun v hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1.

Green Buildings - investice s přidanou hodnotou
  • Green Buildings - stavět ekologicky neznamená stavět dráž
  • Uvědomují si banky, že úspory provozních nákladů pro ně znamenají vyšší jistotu splátek?
  • Jsou nájemci "zelených" budov tak osvícení, nebo prostě umějí lépe počítat?
  • Splňují projekty financované z veřejných zdrojů určité parametry energetické úspornosti?
10:30-11:00 hod. Registrace
11:00-13:00 hod. Diskuse
Diskusi moderovali:
Zdeňka Kuhnová (IMPACT PR & Consultancy) a Tomáš Hájek (Ministerstvo životního prostředí ČR)
Diskuse se zúčastnili:
Jiří Bendl (Ministerstvo životního prostředí ČR)
Veronika Černá (Skanska CZ, a.s., Divize Project Development)
Sebastien Dejanovski (GE Capital Golub L.L.C.)
Hana Dušková (Stavební listy)
David Ešner (e-architekt)
Josef Horný (architekt, Fakulta stavební ČVUT)
Petr Jančárek (Česká televize)
Tomáš Klíma (Skanska CZ, a.s., Divize Project Management)
Vladimír Kovář (Unicorn, a.s.)
Veronika Kozová (European Property Management)
Milan Krkoška (HTP ČR, s.r.o.)
Dana Krýslová (MS architekti, s.r.o.)
Jakub Masák (Masák & Partner, s.r.o.)
Petr Němec (McDonald´s ČR, s.r.o.)
Zdeňka Nocarová (Nocarová Jašek & Partners, v.o.s.)
Radka Pokorná (Ministerstvo životního prostředí ČR)
Pavel Prouza (Masák & Partner, s.r.o.)
Pavel Richter (Muška, s.r.o.)
Petr Řezáč (Metrostav, a.s.)
Světlana Sladká (MS architekti, s.r.o.)
Jiří Stárek (SPAR Česká obchodní společnost)
Petr Suske (SEA - Skupina ekologické architektury)
Michal Šourek (MSG holding, a.s.)
Radim Špaček (Radim Špaček Consulting)
Zbyněk Štěrba (SG Projekt Management, s.r.o.)
Adéla Urbanová (MS architekti, s.r.o.)
Lukáš Vácha (Česká spořitelna, a.s.)
Eva Vaňousová (Chicago Consulting Praha, s.r.o.)
Klára Víchová (Kodaňská Invest, s.r.o.)
V průběhu diskuse bylo zajištěno výborné občerstvení.
Fotografie z průběhu diskuse si můžete prohlédnout zde.