Časopis Stavební fórum uspořádal workshop dne 14. dubna 2005
v hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1

Strukturální fondy

  • Strukturální fondy - příležitost pro podnikatele
  • Praktické zkušenosti s přípravou žádostí a s čerpáním dotace
  • Zkušenosti bankovních domů s financování projektů
  • Zadávání veřejných zakázek
10:30-11:00 hod. Registrace
11:00-13:00 hod. Workshop, diskuse
Moderátor:
Petr Kolář (Regionální poradenská agentura, Brno)
Workshopu se zúčastnili:
Jitka Čiháková (Prague Investment Corporation, s.r.o.)
Helena Čikarová (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Hana Dušková (Stavební listy)
Martin Fučík (Havel & Holásek, v.o.s.)
Michaela Gomolová (časopis Architektura - Stavebnictví - Bydlení)
Frank Hanečák (HANEX Group, s.r.o.)
Petr Hejma (Multiprojekt Group, a.s.)
Jan Holásek (Havel & Holásek, v.o.s.)
Jakub Jirka (PSJ Invest, a.s.)
Jindřiška Kalinová (Geosan Group, a.s.)
Pavel Klimeš (Orco Project Management, s.r.o.)
Miroslav Korecký (SSŽ, a.s.)
Dana Kořínková (advokátka ve spolupráci s Schöne & Langer)
Miroslav Kroutil (Raiffeisenbank, a.s.)
Luboš Křen (HVB Bank Czech Republik, a.s.)
Pavel Kubec (AK Pejchal a spol.)
Zdeněk Kuneš (Prague Investment Corporation, s.r.o.)
Petr Laník (Česká spořitelna, a.s.)
Kateřina Lorencová (studentka)
Šimona Mašková (Solafi, s.r.o.)
Jaroslav Nývlt (EUBE, a.s.)
Tomáš Pápol (Projektová a rozvojová agentura, a.s.)
Jiří Pecháček (FINEP & partners, a.s.)
Martina Poláková (BAWAG Bank CZ, a.s.)
Jiří Prášil (PSJ Invest, a.s.)
Lenka Preslová (Mayfield Management, s.r.o.)
Marcela Příhodová (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
Ivana Sýkorová (Přírodovědecká fakulta UK, katedra sociální geografie)
Jan Ševčík (Regionální poradenská agentura, s.r.o.)
Radim Špaček (Radim Špaček Consulting)
Klára Víchová (Kodaňská Invest, s.r.o.)
Fotografie z průběhu diskuse naleznete zde.