Časopis Stavební fórum uspořádalo diskusní setkání dne 24. února 2005
v hotelu Jalta, Václavské nám. 45, Praha 1

Rizika výstavby a vlastnictví nemovitostí
  • rizika financování developerských projektů
  • title insurance = pojištění vlastnického práva k nemovitosti
  • právní due diligence, její výhody a nedostatky
  • role katastrálních úřadů a příklady z praxe
  • restituce - uzavřená kapitola nebo přetrvávající problém?
  • šikanózní žaloby

10:30-11:00 hod. Registrace
11:00-13:00 hod. Diskuse
Partnery diskuse byly společnosti Stewart International, s.r.o. a Clifford Chance LLP.
Diskusi moderoval: Michal Hink, Salans, v.o.s.
Diskuse se zúčastnili:
Petr Beneš (HTP ČR, s.r.o.)
Petr Bým (Profit)
Jaroslav Duštíř (Europrague, s.r.o.)
Josef Hlavička (Havel & Holásek, v.o.s.)
Luboš Holan (Bohemia Real Invest, s.r.o.)
Emil Holub (Clifford Chance LLP)
Petr Jakubec (Seddons, v.o.s.)
Jitka Janoušová (Noerr Stiefenhofer Lutz, v.o.s.)
Josef Kala (Město Šlapanice)
Lubor Klučka (Katastrální úřad hlavního města Prahy)
Václav Kohout (The Acred Group, s.r.o.)
Sylva Krtilová (Hochtief VSB, a.s.)
Karel Kvapil (Právo)
Petr Maleček (White & Case)
Radka Neničková (Clifford Chance LLP)
Petra Pavlasová (HTP ČR, s.r.o.)
Jana Payne (Giese & Partner, v.o.s.)
Jaroslav Rasocha (Stewart International, s.r.o.)
Monika Rutland (White & Case)
Petr Smékal (Hochtief VSB, a.s.)
David Tisoň (Bemett, s.r.o.)
Jitka Václavíčková (Ablon, s.r.o.)
Zdeněk Válka (Stewart International, s.r.o.)
Zuzana Vodrážková (Construction & Investment Journal)
Lucie Wolfová (Clifford Chance LLP)
Martin Zavoral (European Property Management, s.r.o.)
Lidmila Ziková (Architektura - Stavebnictví - Bydlení)
Fotografie z průběhu diskuse naleznete zde.
Změna programu vyhrazena.