Časopis Stavební fórum pořádal diskusní setkání dne 24. března 2005
v hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1

Brownfields - udržitelná ekonomika

  • Strategie regenerace brownfields - výsledky projektu
  • Brownfields v Praze a v Ústeckém kraji - nejvýznamnější lokality
  • Jaké jsou plány Prahy a Ústí n.L.?
  • Z jakých zdrojů mohou developeři čerpat příspěvky od státu?
  • Příležitosti pro investory

10:30-11:00 hod. Registrace
11:00-13:00 hod. Diskuse
Diskusi moderoval:
Jakub Sklenka (CODECO, a.s.)
Diskuse se zúčastnili:
Libuše Adamczyková (CzechInvest)
Eva Bečvářová (CzechInvest)
Jakub Benda (Magistrát hlavního města Prahy)
Jiřina Bergatt Jackson (Institut pro udržitelný rozvoj sídel, o.s.)
Martina Brázdilová (Statutární město Ústí nad Labem)
Petr Bým (týdeník Profit)
Jaroslav Dokoupil (Arch.Design, s.r.o.)
Hana Dušková (Stavební listy)
Filip Dvořák (Městská část Praha 8)
Michaela Gomolová (Architektura - Stavebnictví - Bydlení)
Jana Hájková (Město Šlapanice)
Pavlína Hajnová (Project & Property)
Jan Amos Havelka (White & Case)
Petr Hejma (Multiprojekt Group, a.s.)
Johana Chalupová (Magistrát hlavního města Prahy)
Jan Ilík (Přírodovědecká fakulta UK Praha)
Jaroslav Kaizr (Cushman&Wakefield Healey&Baker)
Josef Kala (Město Šlapanice)
Vladislav Koudelík (Magistrát města Brna)
Martin Krump (Tonaso Holding, a.s.)
Karel Kvapil (Právo)
Petr Mareš (Městská část Praha 8)
Zuzana Martínková (RAK CZ, a.s.)
Petr Nikolič (Statutární město Ústí nad Labem)
Lenka Pokorná (Raiffeisen-Leasing Real Estate, s.r.o.)
Jiří Prášil (PSJ Invest, a.s.)
Ivo Semerák (CzechInvest)
Ivana Sýkorová (Přírodovědecká fakulta UK, katedra sociální geografie)
Jana Šafránková (ČVUT Fakulta stavební)
Michal Šourek (MSG holding, a.s.)
Zuzana Ujčíková (CODECO, a.s.)
Jitka Václavíčková (Ablon, s.r.o.)
Radek Vetečník (Regionální rozvojová agentura jižní Moravy)
Petr Vindeman (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
Zuzana Vodrážková (Construction & Investment Journal)
Pavel Weishaupt (CODECO, a.s.)
Petr Zdobinský (MONT TD, a.s.)
Fotografie z průběhu diskuse naleznete zde.