Ano, souhlasím se smluvními a storno podmínkami
a závazně se přihlašuji na seminář

Realitní trh 2006>2007 - bilance a plány

který se koná 7.12.2006 v Suite II. v hotelu Corinthia Towers, Kongresová 1, Praha 4.

13:30-14:00 hod. Registrace účastníků
14:00-17:00 hod. Diskuse

Účastnický poplatek (19% DPH zahrnuta) činí 1800,- Kč.
Při úhradě na místě v hotovosti pouze 1600,- Kč.

Pro členy Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), pro členy Klubu časopisu Stavební fórum, pro studenty (do 26 let) a zaměstnance státní správy je cena snížena na 900,- Kč (19% DPH zahrnuta).
Při úhradě na místě v hotovosti pouze 800,- Kč.


::zde prosím, vyplňte přihlašovací formulář::

Kontaktovat nás můžete také telefonicky: +420 / 267 206 243
nebo +420 / 724 157 739 (marketing)
nebo +420 / 724 949 874 (produkce)
nebo +420 / 728 087 498 (hotline)
nebo faxem: +420 / 267 206 207.
Využít můžete také Informační linku společností MS Group +420 / 267 206 106

Pořadatel: MSG holding, a. s. - vydavatel časopisu Stavební fórum
Donská 9, 101 00 Praha 10, IČO: 16188608
Účastnický poplatek můžete uhradit hotově před začátkem semináře nebo bankovním převodem na číslo účtu:
1055049041/0100 Komerční banka
Variabilní symbol: IČO
IBAN CZ 6201000000001055049041
SWIFT CODE KOMBCZPP
Smluvní podmínky:
Přihlašující osoba (objednatel) zasláním vyplněné přihlášky (e-mailem, vyplněním formuláře na internetových stránkách) akceptuje nabídku pořadatele (MSG holding a. s. - vydavatel časopisu Stavební fórum) a závazně objednává zařazení účastníka na seminář. Potvrzení došlé přihlášky obdrží objednatel e-mailem.

Ochrana osobních údajů:
Veškeré údaje, které pořadatel od objednatele získá, budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v počítačovém informačním systému pořadatele a bude s nimi nakládáno jako s chráněnými informacemi v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel tímto uděluje pořadateli souhlas s užitím jím poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání informací o pořádaných akcích a službách. Objednatel má právo kdykoli tento svůj souhlas písemně odvolat.

Storno poplatky:
Tato přihláška je závazná. Při stornování přihlášky jsme nuceni účtovat Vám storno poplatek ve výši 100% účastnického poplatku. Zastoupení účastníka je možné - svou účast můžete písemně převést na další osobu. Účastníci, kteří oprávněně uplatnili nárok na slevu, mohou účast převést na jinou osobu za stejných podmínek, pouze pokud tato osoba také doloží takový oprávněný nárok. Pořadatel semináře si vyhrazuje právo změny programu z naléhavých důvodů a právo nepřijmout přihlášku a vrátit účastnický poplatek v uhrazené výši v případě, že bude překročena kapacita jednacího sálu.

Pořadatel: MSG holding, a. s. - vydavatel časopisu Stavební fórum
Donská 9, 101 00 Praha 10, IČO: 16188608