Diskusní setkání Stavebního fóra a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN)
25.1.2007 v salonku Kilian v hotelu Modrá růže, Rytířská 16, Praha 1.

Nemovitostní fondy II.

  • Klíčové body novelizace zákona o kolektivním investování
  • Problémy nemovitostních fondů a legislativa
  • Zkušenosti s praktickým využitím fondů
  • Regulace a dohled
Registrace 10:30-11:00 hod.
Diskuse 11:00-13:00 hod.
Diskusi moderoval:
Martin Hanzlík (Asociace fondů a asset managementu ČR)
Diskutovali:
Michal Franěk (Ministerstvo financí ČR)
Jan Hart (KŠD Šťovíček, AK v.o.s.)
Filip Kubricht (REICO, investiční společnost České spořitelny, a.s.)
Alena Šebestová (Česká národní banka)
Dita Šulcová (TACOMA)
Pavel Tichý (ČSOB, a.s.)
Diskuse se dále zúčastnili:
Iva Apanasenková (Property Index, s.r.o.)
Rami Bala (Akro Real, a.s.)
Libor Basl (Baker & McKenzie)
Gabriela Berounová (TACOMA)
Jan Bohata (Volksbank CZ, a.s.)
Ondřej Brambora (Česká spořitelna, a.s.)
Robert Bratršovský (Raiffeisenbank, a.s.)
Roman Brož (ČSOB, a.s.)
Jiří Bulan (AXA Investiční společnost, a.s.)
Petr Bým (týdeník Profit)
Renata Dlesková (Raiffeisenbank, a.s.)
Filip Dušek (ČTK)
Iva Fialová (Orion Capital Management, a.s.)
Václav Fišer (Investiční společnost České spořitelny, a.s.)
Květoslav Geiger (Česká spořitelna, a.s.)
Andrea Gustiová (Deloitte Advisory, s.r.o.)
Petra Horáková (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí)
Jiří Horník (AK Kocián Šolc Balaštík a spol.)
Julie Hrstková (týdeník Ekonom)
Přemysl Chaloupka (Knight Frank)
Jan Chlumský (White & Case)
Jan Chromý (TACOMA Consulting, a.s.)
Jitka Janoušová (Baker & McKenzie)
Zdeňka Klapalová (Knight Frank)
Jiří Klimíček (Squire Sanders & Dempsey, v.o.s.)
Jiří Klusáček (Raiffeisenbank, a.s.)
Denisa Kodetová (Lordship Estates, s.r.o.)
Paolo Massariolo (Ponte Carlo, s.r.o.)
Šimona Mašková (AK Mašek a spol.)
Jan Melichar (Obec architektů)
Martin Němeček (Salans, v.o.s.)
Aleš Novák (SOPHIA FINANCE, s.r.o.)
Darina Noviková (TACOMA)
Albert Oesterreicher (Orion Capital Management, a.s.)
Veronika Pavlíková (Volksbank CZ, a.s.)
Antonín Pospíšil (ČSOB, a.s.)
David Přikryl (Česká spořitelna, a.s.)
Marta Rosová (TACOMA)
Monika Rutland (White & Case)
Jan Rýdl (Raiffeisenbank, a.s.)
Petra Setničková (Česká spořitelna, a.s.)
Renée Schickerová (Akro Real, a.s.)
Olga Skalková (Hospodářské noviny)
Michaela Skolková (Česká národní banka)
Jiří Skotnica (TACOMA)
Michal Srb (Raiffeisenbank, a.s.)
Hana Stará (Realit)
Jan Šolc (Salans, v.o.s.)
Jan Topinka (AK Havel & Holásek, s.r.o.)
Zdeněk Válka (Stewart International, s.r.o.)
Vladimíra Vápeníková (Wadia, a.s.)
Přemysl Vávra (AAAINDUSTRY.CZ, a.s.)
target="okno">Fotogalerie 25.1.2007