Časopis Stavební fórum pořádal diskusní setkání dne 17.5.2007
v hotelu Corinthia Panorama, Milevská 7, Praha 4

Inteligentní stavby
  • Inteligentní stavba – nyní a v budoucnu a její přínos pro obyvatele
  • Technologie integrovaných systémů – co vše lze společně ovládat a automatizovat
  • Komplexní správa budov
  • Požadavky klientů a praktické zkušenosti z bydlení v inteligentní domácnosti
  • Úspora energií
  • Marketing inteligentních staveb
  • Komerční projekty
Program:
Registrace 10:30-11:00 hod.
Diskuse 11:00-13:00 hod.
Generálním partnerem diskuse byla společnost Česká spořitelna, a.s. Hlavním partnerem byla společnost Real Estate Karlin Group, partnerem diskuse byla společnost CPP Development, s.r.o..
Diskusi moderoval:
Milorad Miško Miškovič (Real Estate Karlin Group)
Diskuse se zúčastnili:
Iva Apanasenková (Property Index, s.r.o.)
Pavel Arazim (MediaControl CZ, s.r.o.)
Luděk Beneš (Raiffeisenbank, a.s.)
Petr Bým (Profit)
Leoš Grelich (Siemens, s.r.o.)
Vladimír Jaroš (Wood & Company)
Jaromír Jech (Wadia, a.s.)
Allan Jírek (EUBE, a.s.)
Markéta Köhlerová (ČTK)
Dušan Kolínek (CISCO Systems Česká republika, s.r.o.)
Zdeněk Kolouch (Metrostav, a.s.)
Stanislav Kulhánek (AV Media, a.s.)
Petr Kulíšek (OKIN Facility CZ, a.s.)
Karel Kvapil (Právo)
Mário Lelovský (BaSys Czech & Slovak, s.r.o.)
Martina Marečková (Czech Business Weekly)
Radek Němec (TONDACH Česká republika, s.r.o.)
Jan Petrovský (Siemens, s.r.o.)
Dušan Přikryl (STARCON, s.r.o.)
Tereza Regnerová (Development news)
Lenka Schánilcová (Ivan Svatoš, a.s.)
Petr Sláčala (Siemens, s.r.o.)
Mirek Svoboda (ISS)
Miroslav Valeš (IQdum.cz)
Změna programu vyhrazena.